Saņem savu OCTA piedāvājumu!

 

Pērc OCTA CSDD

Pērc OCTA CSDD nodaļās visā Latvijas teritorijā

Ērti apmaksāt

Apmaksā OCTA ar karti vai apmaksā internetbankā savu OCTA, izmantojot ātros norēķinus - SEB, SWEDBANK, NORDEA.

Kā izdrukāt polisi

Portālā www.octas.lv nopirktas OCTA polises var bezmaksas izdrukāt OCTAMĀTĀ

OCTA polise 2 min.

OCTA polises noformēšana 24h diennaktī 7 dienas nedēļā. Ātrākais OCTA serviss, maksājot ar karti vai izmantojot ātros norēķinus.

Kas ir OCTA polise?

Obligātā transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir polise, kas vajadzīga ikvienam motorizēto sauszemes transportlīdzekļu tiesīgajiem vadītājiem vai īpašniekiem, kuri piedalās satiksmē. Proti, tas nozīmē, ka šīm personām ir jānoslēdz OCTA standarta līgums, un tā ietvaros apdrošināšanas kompānija kompensēs zaudējumus, kas ceļu satiksmes negadījuma rezultātā tiks nodarīti trešajai personai vai tās mantai. :
Svarīgi atcerēties, ka OCTA polise attiecas uz transportlīdzekļa īpašnieku vai tiesīgo lietotāju un viņa civiltiesisko atbildību, nevis transportlīdzekli. Tāpat šī apdrošināšana nesedz zaudējumus, kas paša izraisītas avārijas rezultātā radušies klientam vai viņa mantai. :
OCTA polises galvenais mērķis ir pasargāt negadījumā cietušās trešās personas intereses un palīdzēt regulēt attiecības starp avārijā iesaistītajām pusēm, proti, transportlīdzekļu lietotājiem vai īpašniekiem un attiecīgajām apdrošināšanas kompānijām. Katram transportlīdzeklim ir nepieciešama sava OCTA polise, un to cenas pie dažādiem apdrošinātājiem var atšķirties, ņemot vērā dažādus faktorus. :
Par OCTA apdrošināšanas darbības regulāciju rūpējas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums, kas tika pieņemts 2004. gadā. :

Kam nepieciešama OCTA apdrošināšana?

Saskaņā ar OCTA likumu, Obligātā Civiltiesiskā Transportlīdzekļu apdrošināšana jeb OCTA polise ir obligāti nepieciešama ikvienam motorizētajam transportlīdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē, arī mopēdiem, piekabēm un lauksaimniecības tehnikai. Velosipēdiem OCTA polise nav nepieciešama. :
Ja kādu iemeslu dēļ transportlīdzekli lieto cita persona, OCTA apdrošināšana jāiegādājas uz tiesīgā lietotāja vārda. Ja tiks izraisīts ceļu satiksmes negadījums, bet OCTA polise nebūs iegādāta, vainīgajai personai nāksies ne tikai maksāt sodu, bet arī segt trešajām personām radītos zaudējumus no saviem līdzekļiem. Tieši tādēļ OCTA apdrošināšana ir tik nozīmīga – tā piesaistīta Tavai civiltiesiskajai atbildībai un rūpējas par Tevis radīto zaudējumu kompensēšanu.:

Kādus riskus sedz OCTA apdrošināšana?

OCTA polise attiecas gan uz materiālo, gan nemateriālo zaudējumu kompensēšanu. Materiālie jeb mantai nodarītie zaudējumi, kurus atlīdzina OCTA apdrošināšana, ir sekojoši:
● Izdevumi par cietušo cilvēku nogādāšanu medicīnas iestādē, izmantotā transportlīdzekļa bojājumi un tā salona sabojāšana/sasmērēšana;
● Transportlīdzekļa remonts vai pilnīga bojāeja (nav iespējams remontēt);
● Bojājumi, kas radīti ēkām, būvēm, ceļam vai ceļa objektiem, vai to pilnīga iznīcināšana;
● Trešās personas īpašuma sabojāšana vai iznīcināšana;
● Izdevumi par transportlīdzekļa evakuēšanu no negadījuma vietas;
● Videi radītais kaitējums;
● Cietušo personu glābšanas procesā radušies izdevumi.
Nemateriālie un morālie personai nodarītie zaudējumi, kurus atlīdzina OCTA polise:
● Darbspēju zudums uz laiku vai visu mūžu;
● Ārstēšanās izdevumi, medikamentu un tehnisko palīglīdzekļu iegādes izmaksas;
● Par sakropļojumiem, traumām un radušos invaliditāti;
● Par cietušās personas nāvi;
● Apbedīšanas izdevumi;
● Kompensācija bojāgājušā cilvēka apgādājamajiem vai apgādniekiem.
OCTA polisā iekļauti arī daži cita veida zaudējumi, piemēram,
● Valsts vai pašvaldību budžetam nodarītie zaudējumi;
● Īpašumam, videi nodarītie zaudējumi, transportlīdzekļa evakuācija no notikuma vietas;
● Neatgriezeniski transportlīdzekļa bojājumi (pilnībā iznīcināts auto, ko nav vērts vai nav iespējams remontēt);
● Vairāki personu mantai nodarīti zaudējumi.

Kā darbojas OCTA apdrošināšana?

OCTA polise veidota, paredzot iespējamos riskus un transportlīdzekļa tiesiskā lietotāja vai īpašnieka civiltiesiskās atbildības aspektus, kas var būt aktuāli situācijās, kas tiek izraisīts ceļu satiksmes negadījums, nodarot zaudējumus trešajai personai vai tās mantai. Tā rezultātā arī izkristalizējas galvenās OCTA apdrošināšanas darbības funkcijas:
● Ja Tu izraisi negadījumu un radi zaudējumus trešajām personām, to veselībai, īpašumam vai mantai, Tavs OCTA apdrošinātājs kompensēs šos zaudējumus;
● Zaudējumi, kas Tevis izraisītā negadījumā radušies Tev pašam, būs jāsedz no saviem līdzekļiem (vai jāiegādājas KASKO).
Ja Tu izraisi negadījumu, un tajā brīdī neesi iegādājies OCTA polisi, radot zaudējumus citām iesaistītajām personām un to mantai, tie jāsedz no personīgajiem līdzekļiem, kā arī jārēķinās ar sodu.

Kādi ir OCTA atlīdzību limiti?

OCTA atlīdzība ir maksimālais naudas apjoms, ko apdrošināšanas kompānija var izmaksāt, lai segtu zaudējumus viena ceļu satiksmes negadījuma ietvaros. Ir noteikts, ka apdrošinātājs var segt:
● Līdz 1 000 000 eiro lielus zaudējumus, kas nodarīti mantai. Summas apjoms nemainās atkarībā no trešo personu skaita. Šeit var būt ietverti zaudējumi par transportlīdzekļa bojājumiem, videi nodarīto kaitējumu, transportlīdzekļa evakuāciju un citiem apstākļiem;
● Līdz 5 000 000 eiro lielus zaudējumus, kas nodarīti trešajām personām, neatkarīgi no cietušo cilvēku skaita. Šeit var būt ietverti ārstēšanās izdevumi, ienākumi, kas nesaņemti darbnespējas dēļ, darbspēju zuduma kompensācija, apgādnieka zaudējuma kompensācija, atlīdzība par sakropļošanu, traumu vai invaliditātes iestāšanos.

Kā tiek aprēķināta OCTA apdrošināšanas prēmijas summa?

OCTA polises cena pie dažādiem apdrošinātājiem var atšķirties, jo katra apdrošināšanas kompānija ņem vērā individuālus kritērijus, kas var ietekmēt prēmijas apjomu. Nozīmīgāko kritēriju vidū ir:
● Bonus-Malus klase, ko piešķir ikvienam transportlīdzekļa vadītājam. Sistēmā ir 17 klases, un, jo retāk autovadītājs izraisa negadījums, kā arī regulāri apdrošina transportlīdzekli, jo zemāka riska klase viņam tiks piešķirta. Un tas savukārt nozīmē, ka apdrošināšanas prēmijai tiks noteikta lielāka atlaide. Turpretī, biežāk izraisot negadījumus, nāksies rēķināties ar augstāku OCTA polises cenu;
● Termiņš, uz kādu iegādāta OCTA polise – jo garāks periods, jo izdevīgāka OCTA polises cena. Pieejamie termiņi ir: 3, 6, 9, un 12 mēneši;
● Transportlīdzekļa tips, marka un modelis;
● Transportlīdzekļa pilna masa;
● Transportlīdzekļa izmantošanas nolūks – privātai lietošanai vai pasažieru, kravas pārvadāšanai;
● Transportlīdzekļa īpašnieka statuss – juridiska vai fiziska persona;
● Transportlīdzekļa reģistrācijas vieta – Rīga vai Latvijas reģioni.

Kāda nozīme ir Bonus-Malus klasei?

Bonus-Malus klase ir svarīgākais faktors, kas ietekmē OCTA polises cenu. Kopumā Bonus-Malus sistēmā ir 17 klases, ar kuru palīdzību apzīmē, cik riskants vai, tieši pretēji, atbildīgs ir transportlīdzekļa īpašnieks. Klase tiek piešķirta personai, nevis transportlīdzeklim.
Bonus-Malus jeb autovadītāju klasificēšanas sistēma tika izveidota 2006. gadā ar mērķi palīdzēt apdrošināšanas kompānijām vienkāršāk noteikt katras apdrošināšanas prēmijas apjomu.
To, kura Bonus-Malus klase tiek piešķirta personai, ietekmē vairāki faktori. Pirmkārt, tas ir dienu skaits pēdējo 11 gadu laikā, kad persona ir iegādājusies OCTA polisi viena tipa transportlīdzekļiem. Otrkārt, tas ir negadījumu jeb apdrošināšanas gadījumu skaits pēdējo 11 gadu laikā.
Personai piešķirtā Bonus-Malus klase tiek pārrēķināta vienu reizi gadā – 15. septembrī. Šajā datumā klase var paaugstināties vai pazemināties. No visām 17 sistēmas klasēm, 1. līdz 5. klase ir Malus jeb paaugstināta riska klases, kuras nosaka to, ka personai apdrošināšanas polise izmaksās dārgāk. Savukārt 7. līdz 17. klase ir Bonus jeb samazināta riska klases, kas norāda uz atlaidi OCTA polises iegādei. Savukārt 6. klase tiek dēvēta par bezriska vai sākuma klasi, kuru piešķir visiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kas pirmo reizi iegādājas un apdrošina auto.
Lai pārrēķina dienā tiktu piešķirta augstāka Bonus-Malus klase (atlaide OCTA polisei), transportlīdzekļa īpašnieks iepriekšējā gadā nedrīkst būt izraisījis negadījumus, kā arī apdrošināšanas periodam pēdējā gada ietvaros vienā transportlīdzekļu klasē ir jābūt vismaz 275 dienām. Ja dienu skaits mazāks, to apjoms tiek pārnests uz nākamo periodu.
Īsumā – jo zemāka Bonus-Malus klase, jo augstāka OCTA cena un otrādi. Lai saņemtu atlaidi OCTA polisei, nedrīkst izraisīt avārijas, un regulāri jāapdrošina transportlīdzeklis.

Kādi faktori ietekmē OCTA cenu?

Cena ir nozīmīgākais kritērijs, kas nosaka to, pie kura apdrošinātāja polisi iegādāties, jo OCTA cenas mēdz atšķirties. Apdrošināšanas prēmijas summa veidojas no vairāku faktoru kopuma. Visbiežāk, aprēķinot OCTA cenu, apdrošināšanas kompānijas ņem vērā sekojošus faktorus:
● Bonus-Malus klasi – šajā sistēmā ir 17 klases, no kurām 6. ir sākuma klase, ko piešķir ikvienam transportlīdzekļa īpašniekam, kas jaunu auto iegādājas un apdrošina pirmo reizi. Reizi gadā klase tiek pārrēķināta, ņemot vērā to, cik daudz negadījumus persona izraisījusi un cik dienas iegādājusies apdrošināšanu. Ja auto īpašnieks ir bijis atbildīgs un nav izraisījis avārijas, kā arī pēdējā gada laikā apdrošinājis viena tipa auto vismaz 275 dienas, viņa Bonus-Malus klase tiks paaugstināta. Savukārt tiem, kas izraisa avārijas, piešķir zemāku klasi. Šeit darbojas princips – jo augstāka Bonus-Malus klase, jo zemāka OCTA cena un otrādi;
● Transportlīdzekļa tipu – smagajam auto OCTA būs dārgāka nekā vieglajam;
● Apdrošināšanas periods – pirkt polisi uz 12 mēnešiem būs lētāk nekā iegādāties to tikai 3 mēnešiem;
● Transportlīdzekļa pilnā masa – jo smagāks auto, jo vairāk maksās OCTA;
● Reģistrācijas vieta – OCTA pilsētā reģistrētam transportlīdzeklim būs dārgāka nekā reģionā reģistrētam, jo pilsētās satiksme ir intensīvāka un negadījumu risks – augstāks;
● Transportlīdzekļa īpašnieka statuss – juridiskām personām OCTA nereti maksā dārkāk nekā fiziskām personām.

Kādi ir OCTA apdrošināšanas līguma veidi?

Ir trīs galvenie OCTA apdrošināšanas līgumu veidi – standartlīgums, Zaļā karte un Robežapdrošināšanas līgums. Katram no tiem ir savas raksturīgās īpašības un atšķirības, par kurām vērts zināt ikvienam transportlīdzekļa vadītājam.
● OCTA standartlīgums – šis ir pamata OCTA līgums, kas obligāts ikvienam Latvijā reģistrētam motorizētam transportlīdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē. Standartlīgums darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs, tai skaitā, Serbijā, Šveicē un Andorā.
● Zaļā karte – šis līgums ir jāslēdz gadījumā, ja ar savu Latvijā reģistrēto transportlīdzekli vēlies doties uz valsti, kas nav EEZ, taču ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts.
● Robežapdrošināšanas līgums – apdrošināšanas līgums, kas nepieciešams transportlīdzekļiem, kas reģistrēti valstī, kas neietilpst Zaļās kartes sistēmā vai EEZ un vēlas iebraukt kādā no EEZ valstīm. Šis līgums ir spēkā EEZ valstīs.

Kāds ir apdrošināšanas līguma termiņš un kad stājas spēkā OCTA polise?

OCTA apdrošināšanas standartlīgumu var noslēgt uz dažādiem termiņiem – 3, 6, 9 un arī 12 mēnešiem.
Izņēmumi ir situācijās, kad:
● Transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites Latvijā, bet ar to ir atļauts piedalīties satiksmē. Tad OCTA līguma termiņu var pielīdzināt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības termiņam;
● Transportlīdzekļa reģistrācija veikta uz konkrētu laiku. Arī šeit apdrošināšanas periodu var pielīdzināt reģistrācijas apliecībā redzamajam termiņam, taču, lai šis laiks nepārsniegtu 12 mēnešus;
● Transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites vai atsavināts, atrodoties citā valstī ar mērķi izvest to no konkrētās valsts, lai pēc tam piereģistrētu Latvijā. Tad standartlīguma termiņš parasti ir 30 dienas;
● Transportlīdzeklis saņēmis tranzīta numura karti. Tad OCTA līgums ir tāds, kāds redzams uz kartes;
● Transportlīdzeklis saņēmis izmēģinājuma numura karti. Arī tad apdrošināšanu slēdz uz termiņu, kāds norādīts uz kartes, taču ne vairāk kā uz 12 mēnešiem;
● Komersants slēdz jaunu OCTA līgumu transportlīdzekļiem, kas Latvijā iepriekš nav reģistrēti. Tad apdrošināšanas līguma termiņš ir 12 mēneši, Robežapdrošināšanas termiņš ir no 1 līdz 12 mēnešiem, bet Zaļās kartes termiņš var būt no 15 dienām līdz 12 mēnešiem.
Pēc tam, kad OCTA polise iegādāta, tās līgums stājas spēkā nekavējoties, ja vien līgumā nav minēti citi noteikumi. Ja līgums stājas spēkā līdz dienas plkst.12.00, šī diena tiek skaitīta termiņā savukārt, ja polisi iegādājas un tā stājas spēkā plkst.12.00 vai pēc, šī diena termiņā neieskaitās, un gala termiņa aprēķinu sāk no nākamās dienas.

Kad ir iespējama apdrošināšanas līguma izbeigšana pirms termiņa?

Lai izbeigtu OCTA līgumu pirms termiņa (ne agrāk kā pieteikuma iesniegšanas brīdī), transportlīdzekļa īpašniekam ir jāuzraksta pieteikums, pievienojot atbilstošu pamatojumu, kas kalpo kā pierādījums kādam no sekojošiem apgalvojumiem:
● Transportlīdzeklis ticis atsavināts;
● Transportlīdzeklis vairs nav īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījumā trešo personu prettiesiskas rīcības dēļ, kā arī par to ir ziņots atbilstošajām iestādēm;
● Apdrošināšanas līgumā norādīta nepareiza/neprecīza informācija;
● Juridiskā persona tiek likvidēta, vai tiek mainīts tās nosaukums. Apzinoties, ka konkrētais transportlīdzeklis vairs nepiedalīsies satiksmē, tā īpašnieks iesniedz pieteikumu apdrošinātājam par to, lai apdrošināšanas līgums tiktu izbeigts pirms termiņa. Šajā gadījumā viņš ir tiesīgs saņemt iemaksātās prēmijas daļas atmaksu atbilstoši likumam.

Kāds ir OCTA apdrošināšanas polises atbildības limits?

Kā zināms, OCTA polise kalpo kā garants, ka izraisīta negadījuma rezultātā tiks kompensēti zaudējumi trešajām personām to īpašumam, veselībai un mantai. Vainīgās personas apdrošinātājs var atlīdzināt zaudējumus sekojošā limitā:
● Personai nodarītie zaudējumi tiek atlīdzināti summā līdz 5 000 000 eiro. Šeit svarīgi ņemt vērā, ka cietušo personu skaitam nav nozīmes. Kategorijā ietilpst dažādi zaudējumi, tai skaitā, ārstēšanās un kopšanas izdevumi, medicīnas preču un tehnisko palīglīdzekļu iegāde, kompensācija par apgādnieka zaudējumu vai darbspēju zudumu un invaliditātes iestāšanos;
● Mantai nodarītie zaudējumi tiek atlīdzināti summā līdz 1 000 000 eiro. Šajā kategorijā var tikt ietverti izdevumi par transportlīdzekļa remontu, evakuāciju no notikuma vietas, kaitējumu videi, ceļiem un ēkām.

Kur var nopirkt OCTA polisi?

OCTA polisi visērtāk ir iegādāties internetā, mūsu mājaslapā Octas.lv. Viss, kas Tev jāizdara - jāaizpilda OCTA kalkulatorā esošie lauciņi ar informāciju, norādot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, tehniskās pases numuru un periodu, uz kādu plāno iegādāties apdrošināšanu. Kad tas izdarīts, saņemsi OCTA piedāvājumus no labākajiem Latvijas apdrošinātājiem. Izvēlies sev piemērotāko, norādi personīgo informāciju, veic polises apmaksu un tā jau pāris minūšu laikā būs Tavā īpašumā! Polise tiks nosūtīta uz Tavu e-pastu.
Otrs OCTA apdrošināšanas iegādes veids ir, izmantojot mūsu lielisko OCTAmātu, kas pieejams vairāk nekā 30 CSDD nodaļās visā Latvijā. OCTAmātos polišu cenas ir tādas pašas kā internetā un pie apdrošinātājiem, un apdrošināšanas iegāde aizņems tikai pāris minūtes. Ievadi informāciju par transportlīdzekli, salīdzini labāko apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus, veic polises apmaksu un turpat dokumentu arī vari izdrukāt. OCTAmātā var izdrukāt arī Octas.lv iegādās polises.

Kā var norēķināties par OCTA polisi?

Ja vēlies iegādāties OCTA polisi, Tev jāzina, ka pastāv dažas atšķirības norēķinu metodēs internetā un OCTAmātā. Lai apmaksātu OCTA polisi, kas iegādāta internetā, vari izvēlēties kādu no sekojošām metodēm, izmantojot:
● kredītkarti vai debetkarti, kurai aktivizēti maksājumi internetā;
● Swedbank interneta norēķinu sistēmu BankLink;
● Citadele interneta norēķinu sistēmu Digilink;
● SEB banka norēķinu sistēmu E-link;
● Luminor interneta norēķinu sistēmu;
● Apstiprinot internetbankā jau sagatavotu maksājuma uzdevumu;
● Veicot rēķina priekšapmaksu ar internetbankas pārskaitījumu.
Savukārt, lai norēķinātos par OCTA polisi OCTAmātā, Tev būs jāizmanto sava bankas karte, līdzīgi, kā tas notiek bankomātā. Pēc kartes ievietošanas automātā būs jāievada PIN kods, un maksājums tiks apstiprināts dažu sekunžu laikā.

Vai ir droši pirkt OCTA polisi internetā?

Jā, mēs rūpējamies par mūsu klientu datu drošību, aizsargājot informāciju, ko ievadi mūsu mājaslapā, vai veicot maksājumus. Identificēšanās notiek, izmantojot internetbanku, turklāt mēs saviem klientiem atgādinām, kad tuvojas polises termiņa beigas, lai Tu neaizmirstu apdrošināšanu atjaunot.
Mēs sadarbojamies ar Latvijas labākajām un uzticamākajām apdrošināšanas kompānijām, tādēļ polises iegāde ir ātra, ērta un droša visos izvēles un pirkšanas procesa soļos.

Kur visizdevīgāk var iegādāties OCTA polisi?

Octas.lv pieejamais OCTA kalkulators sniedz iespēju ātrā, ērtā, drošā un viegli saprotamā veidā izvēlēties sev piemērotāko un izdevīgāko OCTA polisi starp vairākiem piedāvājumiem no Latvijas labākajām apdrošināšanas sabiedrībām. Vispirms OCTA kalkulatorā nepieciešams ievadīt automašīnas reģistrācijas numuru, tehniskās pases numuru un periodu, uz kādu polisi iegādāsies (3, 6, 9 vai 12 mēneši). Pēc tam spied labajā pusē esošo zaļu bultiņu, un Tu nonāksi sadaļā, kur apkopoti vairāku Latvijas apdrošinātāju OCTA piedāvājumi. Salīdzini piedāvātās OCTA cenas, izvēlies izdevīgāko un veic apmaksu. Dažu minūšu laikā polise būs Tavā īpašumā. Iegādājoties OCTA polisi pie mums, Octas.lv, Tu ietaupīsi ne tikai naudu, bet arī laiku un pūles.

Kā es varu apmaksāt OCTA polises pasūtījumu?

Iegādājoties OCTA polisi Octas.lv, Tev ir iespēja izvēlēties no vairākiem pasūtījuma apmaksas veidiem:
● Apmaksa izmantojot debetkarti vai kredītkarti. Pievērs uzmanību, lai kartei būtu aktivizēti maksājumi internetā;
● Apmaksa izmantojot Swedbank, Citadele, SEB banka vai Luminor interneta norēķinu sistēmas;
● Apmaksa caur internetbanku, veicot sagatavota maksājuma uzdevuma apstiprināšanu;
● Priekšapmaksa caur internetbanku, saņemot rēķinu par polises iegādi.
Pēc tam, kad būsim saņēmuši Tavu maksājumu, polises kopiju saņemsi e-pastā. Tā stāsies spēkā dažu minūšu laikā, un Tu varēsi turpināt ceļu bez raizēm!

Kā pārliecināties, ka mana iegādātā polise patiešām ir derīga?

Pārbaudīt to, vai Tava esošā OCTA polise ir derīga, kā arī to, cik daudz laika atlicis līdz tās termiņa beigām, bez maksas iespējams, izmantojot Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja mājaslapu Ltab.lv. Tur Tev būs jāievada informācija par transportlīdzekli, tai skaitā, reģistrācijas numurs un reģistrācijas apliecības numurs. Tā kā mēs dzīvojam digitālā laikmetā, tad ikdienā ērtāk pārbaudīt OCTA polises darbību būs, izmantojot LTAB viedtālruņa aplikāciju (iOS un Android). Aplikācijā var arī noskaidrot, kāda ir Tava Bonus-Malus klase, kā arī reģistrēt ceļu satiksmes negadījumu un izmantot citas funkcijas.
Tāpat atceries, ka, iegādājoties pie mums internetā vai OCTAmātā savu OCTA polisi, mēs Tev atgādināsim par to, ka tuvojas apdrošināšanas darbības termiņa beigas.

Ko darīt, ja OCTA polise ir nepieciešama steidzami?

Mēs zinām to, cik svarīgi ir apdrošināt transportlīdzekli, tādēļ esam parūpējušies par to, lai OCTA polises iegāde internetā, Octas.lv būtu pieejama 24 h diennaktī, 7 dienas nedēļā. Jebkurā brīdī vari ienākt pie mums no datora vai telefona un iegādāties OCTA polisi tikai nieka divu minūšu laikā (piemēram, izmantojot bankas karti vai ātros norēķinus). Arī OCTAmātā iegādes process ir tikpat ātrs, taču Tev jāseko līdzi CSDD filiāļu darba laikam konkrētajā vietā, kur OCTAmāts atrodas.
Tāpat, ja nepieciešams, jebkurā brīdī vari zvanīt uz mūsu diennakts klientu atbalsta tālruni 26666886 un mēs Tev palīdzēsim.

Ko darīt, ja esmu iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā?

Iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā, vispirms nepieciešams ieslēgt avārijas signālu, apstādināt automašīnu un novietot uz ceļa avārijas trijstūri. Parūpējies par savu un citu iesaistīto personu drošību, kā arī, ja ārā ir tumšs, lieto atstarojošo vesti. Piefiksē notikušā apstākļus foto formātā, ja tas iespējams.
Ja negadījumā ir iesaistīts cits transportlīdzeklis, Tev obligāti jānoskaidro un jāpiefiksē tā dati, piemēram, reģistrācijas numurs, marka, modelis un tamlīdzīgi, kā arī jānoskaidro informācija par tā īpašnieku vai vadītāju un viņa OCTA apdrošināšanas kompāniju un polisi. Ja dažādu apstākļu dēļ šo informāciju iegūt neizdodas, Tev pietiks tikai ar to, ka iegaumēsi auto reģistrācijas numuru, jo datus par transportlīdzekļa apdrošināšanas kompāniju vari uzzināt, apmeklējot Ltab.lv.
Ja negadījumā iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, kas ir viegli bojāti un var turpināt ceļu, kā arī nav cietis īpašums vai cilvēki un abi transportlīdzekļu vadītāji ir vienisprātis par notikušā apstākļiem, varat aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Ja iepriekš minētie apstākļi neizpildās, būs jāizsauc Valsts policija, kas piefiksēs notikušo.
Lai saņemtu atlīdzību, jāvēršas pie vainīgās puses apdrošinātāja, iesniedzot saskaņotā paziņojuma vai protokola kopiju, apdrošināšanas polisi, transportlīdzekļa dokumentus un citus atbilstošus dokumentus. Transportlīdzekli nevar remontēt, kamēr apdrošinātājs nav veicis tā apskati un zaudējumu izvērtēšanu.
Ja nepieciešama konsultācija vai palīdzība atlīdzības pieteikšanā un citos jautājumos, jebkurā brīdī vari zvanīt uz klientu atbalsta diennakts tālruni 26666886. Atceries, ka personai nodarītos zaudējumus apdrošināšanas atlīdzībai var pieteikt līdz pat trīs gadu laikā pēc negadījumā savukārt mantai nodarītos zaudējumus – gada laikā pēc avārijas.

Vai es varēšu saņemt atlīdzību, ja būšu vainīgs ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā?

Svarīgi zināt, ka OCTA atlīdzība pienākas tikai cietušajai pusei, proti, ja Tu būsi izraisījis negadījumu, Tavs apdrošinātājs segs trešajām personām un to mantai radītos zaudējumus. Savukārt tos zaudējumus, kas būs radušies Tev kā negadījuma izraisītājam, nāksies segt no saviem personīgajiem līdzekļiem. Taču sevi no negaidītiem izdevumiem vari pasargāt, iegādājoties brīvprātīgo apdrošināšanu – KASKO polisi.

Kur es varu dabūt saskaņoto paziņojumu?

Ideālā gadījumā ikvienam transportlīdzekļa vadītājam vajadzētu glabāt vismaz vienu saskaņotā paziņojuma eksemplāru savā automašīnā, taču tikai retais to patiešām arī ir izdarījis. Der atcerēties, ka saskaņotā paziņojuma veidlapas bez maksas pieejamas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) filiālēs, pie Tava apdrošinātāja, kā arī degvielas uzpildes stacijās. Un nu saskaņoto paziņojumu ir iespējams aizpildīt arī elektroniski, izmantojot Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšana biroja (LTAB) aplikāciju. Turpat arī varēsi paziņojumu nosūtīt savam apdrošinātājam.
Atceries, ka saskaņoto paziņojumu atļauts aizpildīt tikai tad, ja negadījumā iesaistīti divi transportlīdzekļi, kas nav cietuši, vai arī to bojājumi ļauj turpināt ceļu. Tāpat nedrīkst būt cietuši cilvēki vai trešo personu manta. Un abiem transportlīdzekļu vadītājiem ir jāspēj vienoties par notikušā apstākļiem. Pretējā gadījumā jāizsauc Valsts policija.

Kas atlīdzina ceļu satiksmes negadījuma laikā radītos zaudējumus?

Notiekot ceļu satiksmes negadījumam, cietušajai pusei radītos zaudējumus atlīdzina vainīgās puses apdrošināšanas kompānija. Tieši tādēļ OCTA attiecas nevis uz transportlīdzekli, bet tā īpašnieka civiltiesisko atbildību avārijas izraisīšanas gadījumā. Ja vainīgās personas transportlīdzeklis ir reģistrēts un apdrošināts ārpus Latvijas, zaudējumus atlīdzina konkrētā apdrošinātāja pārstāvis. Ja tāds nav pieejams, tad kompensāciju izmaksā Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs (LTAB).
Situācijās, kad negadījumā ir pretrunīgas liecības vai neskaidri apstākļi un nevar skaidri noteikt, kurš ir atbildīgs par avārijas izraisīšanu, zaudējumu atlīdzināšanas procesā tiek pieņemts, ka abām iesaistītajām pusēm atbildība ir vienāda.
Ja avārijā cieš gājējs, kas nav izraisījis negadījumu, bet transportlīdzekļa vadītāja vainu nevar pierādīt, atlīdzību arī šajā situācijā izmaksā LTAB.

Kā rīkoties pēc OCTA ceļu satiksmes negadījuma, ja tas ir noticis ārzemēs?

Rīcības soļi atkarīgi no tā, vai esi bijis negadījuma izraisītājs, vai arī esi cietusī puse.
Ja Tu izraisīji negadījumu ārzemēs:
● Ja iesaistīti tikai divi auto, kas var turpināt ceļu un nav cietušo, vienojoties ar otru šoferi, abi varat aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Ja tas nav iespējams, izsauc policiju;
● Sniedz cietušajai pusei informāciju par sevi, savu apdrošinātāju un transportlīdzekli;
● Piefiksē cietušās puses informāciju;
● Atgriežoties Latvijā, nekavējoties informē par notikušo savu apdrošinātāju.
Ja esi cietis negadījumā ārzemēs:
● Aizpildi saskaņoto paziņojumu kopā ar otru autovadītāju vai izsauc policiju;
● Noskaidro informāciju par vainīgās puses transportlīdzekļa reģistrācijas valsti, apdrošinātāju, polises numuru, kā arī pašu šoferi;
● Iesniedz pieteikumu atlīdzības saņemšanai pie vainīgās puses apdrošinātāja;
● Kad atgriezies Latvijā, sazinies ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroju (LTAB) vai savu OCTA apdrošinātāju, lai noskaidrotu, kurš ir vainīgās puses apdrošinātāja pārstāvis Latvijā.

Kādās valstīs ir derīga OCTA polise?

OCTA polise jeb OCTA standartlīgums darbojas Latvijā un pārējās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Lihtenšteinā, Īslandē un Norvēģijā, kā arī Andorā un Šveicē.
Savukārt, ja plāno doties uz Maķedoniju, Melnkalni, Tunisiju, Turciju, Ukrainu, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Baltkrieviju, Izraēlu, Irānu, Krieviju, Maroku vai Moldovu, Tev būs nepieciešama Zaļā karte.

Vai OCTA polise ir jāvadā līdzi papīra formātā?

Nē, kopš 2008. gada 1. jūnija, pārvietojoties Latvijas teritorijā, drukāta OCTA polises versija nav nepieciešama, jo Ceļu policija, CSDD un citas iestādes datus par Tavu OCTA polisi var aplūkot ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja (LTAB) datu bāzē.
Taču, dodoties ārpus Latvijas robežām ar savu automašīnu, līdzi ir jāņem drukāta OCTA apdrošināšanas polises kopija.

Kāds ir sods par braukšanu bez OCTA polises?

Braukšana bez derīgas OCTA polises ir neizdevīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, par pārvietošanos bez OCTA apdrošināšanas Tev pienākas naudas sods apmērā no 85 līdz pat 120 eiro, kā arī 2 soda punkti.
Ja OCTA nav iegādāta transportlīdzeklim, kas reģistrēta uz juridiskas personas vārda, sods var būt no 280 līdz pat 430 eiro.
Turklāt, Ja ar neapdrošinātu transportlīdzekli tiek izraisīts negadījums, visi zaudējumi, kas tā rezultātā radušies, regresa un tiesvedības ceļā tiek piedzīti no šī transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja vai īpašnieka.