Auto uzturēšana
Kādas ir atgāzu normas dīzelim?

Kādas ir atgāzu normas dīzelim?

Dīzeļdegvielas auto ir pazīstami ar savu efektivitāti, tomēr līdz ar efektivitāti nāk arī kaitīgie izmeši, kas veicina gaisa piesārņojumu un klimata pārmaiņas. Dīzeļdegvielas emisiju standartu izpratne un ievērošana ir ļoti svarīga ne tikai autovadītājiem, bet arī sabiedrībai kopumā, jo rūpes par vidi ir visas sabiedrības interesēs. 

Šajā rakstā apskatīsim, kas ir atgāzu normas un kāpēc tās ir svarīgas.

Kas ir atgāzu normas? 

Emisiju normas, kas pazīstamas arī kā emisiju standarti vai noteikumi, ir valdības vai regulatīvās iestādes noteiktas vadlīnijas, lai ierobežotu piesārņojošo vielu daudzumu, ko transportlīdzekļi var emitēt vidē. Šo standartu mērķis ir samazināt gaisa piesārņojumu, aizsargāt sabiedrības veselību un mazināt transportlīdzekļu ietekmi uz klimata pārmaiņām. 

Eiropas emisiju standarti ir transportlīdzekļu emisiju standarti piesārņojumam, ko rada jaunu sauszemes transportlīdzekļu izmantošana, ko pārdod Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, kā arī Apvienotajā Karalistē. 

Ir dažādi standarti, kas tiek saukti par Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 un Euro 6. 

 • Euro 1 (1992): Vieglajiem automobiļiem — 91/441/EEK. Arī vieglajiem kravas automobiļiem — 93/59/EEC.
 • Euro 2 (1996) vieglajiem automobiļiem — 94/12/EK (un 96/69/EK). Motociklam — 2002/51/EK (A rinda) — 2006/120/EK
 • Euro 3 (2000) jebkuram transportlīdzeklim — 98/69/EK. Motociklam — 2002/51/EK (B rinda) — 2006/120/EK
 • Euro 4 (2005) jebkuram transportlīdzeklim — 98/69/EK (un 2002/80/EK).
 • Euro 5 (2009) vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem — 715/2007/EK.
 • Euro 6 (2014) vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem — 459/2012/EK un 2016/646/ES.
 • Eiro 7 (2030.–2031. gadam)

Euro 6 izmešu standarti nosaka maksimālos ierobežojumus noteiktām kaitīgām gāzēm un cietajām daļiņām, kuras automašīnai ir atļauts emitēt. Galvenās no tām ir slāpekļa oksīdi (NOx) un ogļūdeņraži. Pamatojoties uz Euro 6 standartu, dīzeļdegvielas auto nedrīkst emitēt vairāk par 80 mg/km NOx gāzu, savukārt benzīna automašīna var izdalīt ne vairāk kā 60 mg/km. 

Kāpēc atgāzu normas ir svarīgas? 

Atgāzu normām ir būtiska ietekme vairāku iemeslu dēļ. Apskatīsim trīs no tiem.

Ietekme uz vidi

Dīzeļdzinēju transportlīdzekļu radītās emisijas, tai skaitā izpūtēja izplūdes dūmi, nopietni apdraud vidi un cilvēku veselību. Cietās daļiņas (PM) un arī slāpekļa oksīdi (NOx) veicina gaisa piesārņojumu, izraisot smoga veidošanos, skābo lietu un bojājumus ekosistēmām. Šie piesārņotāji arī saasina elpceļu slimības, sirds un asinsvadu slimības un citas veselības problēmas, jo īpaši pilsētu teritorijās, kur ir koncentrētas transportlīdzekļu emisijas. Ieviešot emisiju standartus, valdības cenšas mazināt šo nelabvēlīgo ietekmi, aizsargājot gan vidi, gan sabiedrības veselību.

izputēja dūmi

Tehnoloģiskā attīstība

Stingrāki emisiju standarti kalpo kā katalizators tehnoloģiskajām inovācijām automobiļu rūpniecībā. Lai izpildītu šos standartus, ražotāji iegulda pētniecībā un attīstībā, lai izstrādātu tīrākas dzinēju tehnoloģijas un emisiju kontroles sistēmas. Turklāt alternatīvo degvielu attīstība ir paātrinājusi virzību uz tīrākām transporta tehnoloģijām.

Ekonomiskā ietekme

Emisiju standartiem ir būtiska ekonomiskā ietekme gan uz transportlīdzekļu ražotājiem, gan vadītājiem. Lai gan sākotnējie ieguldījumi tīrākās tehnoloģijās var palielināt transportlīdzekļu ražošanas izmaksas, ilgtermiņa ieguvumi atsver šos izdevumus. Transportlīdzekļi, kas atbilst emisijas standartiem, parasti efektīvāk patērē degvielu, samazinot degvielas patēriņu un autovadītāju ekspluatācijas izmaksas. Kopumā emisiju standartu ievērošana veicina ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, veicinot inovācijas, samazinot degvielas patēriņu un līdz minimumam samazinot ārējo ietekmi uz vidi.

Atgāzu normu ievērošana 

Pastāv dažādas atgāzu mērīšanas metodes ar dažāda līmeņa sarežģītību, izmaksām un precizitāti. Galvenos motora emisiju mērījumu veidus var grupēt šādi:

Laboratorijas testēšana:

 • Normatīvā pārbaude
 • Emisiju izpēte
 • Dzinēju un izmešu kontroles sistēmu izstrāde

Lauka pārbaude:

 • Mobilās emisijas laboratorijas
 • Pārnēsājamas emisiju mērīšanas sistēmas (PEMS)
 • Pārbaudes un apkopes (I&M) programmas
 • Attālā emisijas noteikšana
 • Arodveselības mērījumi

Šīs standarta metodes attiecas uz regulēto piesārņojošo vielu mērīšanu, kas tradicionāli ietver CO, HC, NOx un PM, un kuras visas mēra masas vienībās. Daži noteikumi, sākot ar Euro 5b, ietver arī cieto daļiņu skaita (PN) ierobežojumu.

Inovācijas 

Arī transporta nozare piedzīvo dažādas inovācijas.

Inovācija dīzeļtehnoloģijā – AdBlue

AdBlue ir dzidrs, netoksisks šķīdums, kas galvenokārt sastāv no urīnvielas un dejonizēta ūdens. To izmanto mūsdienu transportlīdzekļos ar dīzeļdegvielu, kas aprīkots ar selektīvās katalītiskās reducēšanas (SCR) sistēmām, lai samazinātu kaitīgo slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju.

Kad dīzeļdegviela tiek sadedzināta dzinējā, tā kā blakusproduktu rada slāpekļa oksīdus, kas veicina gaisa piesārņojumu un smoga veidošanos. SCR sistēma kopā ar AdBlue palīdz samazināt šīs emisijas, ķīmiskās reakcijas rezultātā slāpekļa oksīdus pārvēršot nekaitīgā slāpekļa gāzē un ūdens tvaikos. Tas nozīmē, ka AdBlue palīdz samazināt vides piesārņojumu.

AdBlue izmantošana transportlīdzekļos ar dīzeļdegvielu palīdz nodrošināt atbilstību emisijas standartiem, jo īpaši noteikumiem, kas regulē slāpekļa oksīda emisijas, piemēram, Euro 6. Samazinot slāpekļa oksīda emisijas, AdBlue veicina tīrāku gaisu un uzlabotu vides kvalitāti, vienlaikus ļaujot dīzeļdzinēja transportlīdzekļiem saglabāt savu efektivitāti un veiktspēju. Salīdzinājumā ar benzīna transportlīdzekļiem, ar AdBlue dīzeļdzinēja priekšrocības palielinās.

 

adblue mašīnai

Nākotnes tendences transporta nozarē, kas varētu ietekmēt atgāzu normu attīstību

Elektroauto 

Aizvien turpina pieaugt elektrisko transportlīdzekļu popularitāte. Tā kā elektrisko automobiļu tehnoloģija attīstās un kļūst pieejamāka, var notikt pāreja no tradicionālajiem iekšdedzes dzinēju transportlīdzekļiem, samazinot vajadzību pēc stingriem emisiju standartiem benzīna un dīzeļa transportlīdzekļiem. Tomēr, nosakot emisiju standartus, būs jāņem vērā arī elektroenerģijas ražošanas ietekme uz vidi.

Alternatīvās degvielas

Līdzās elektrifikācijai un ūdeņradim, pieaug interese par alternatīvām degvielām, piemēram, biodegvielām, sintētiskajām degvielām un atjaunojamo dabasgāzi. Šie kurināmie piedāvā potenciālu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar tradicionālajiem fosilajiem kurināmajiem. 

Viedās pilsētas un pilsētplānošana

Urbanizācija un viedo pilsētu iniciatīvu attīstība virza izmaiņas transporta infrastruktūrā un politikā. Ir izskanējušas vairākas iniciatīvas viedo pilsētu ieviešanai. Samazinot transportlīdzekļu kustību pilsētā, samazinātos arī emisiju daudzums. 

Kopumā, emisiju standartiem un regulām ir izšķiroša nozīme, lai mazinātu transporta ietekmi uz vidi un sabiedrību. Nosakot ierobežojumus transportlīdzekļu emisijām, tiek uzlabota gaisa kvalitāte, samazinās siltumnīcas efekts un tiek aizsargāta sabiedrības veselība.