Droša braukšana
Kādēļ ir svarīgi ievērot ceļu satiksmes noteikumus?

Kādēļ ir svarīgi ievērot ceļu satiksmes noteikumus?

Gada siltajā periodā, kad ielas un brauktuves pilnas visdažādākajiem satiksmes dalībniekiem, vērts īpaši piedomāt pie savas un citu cilvēku drošības ne tikai kā auto braucējam, bet arī kā gājējam, velosipēda vai mopēda vadītājam. Vienmēr ir svarīgi pārliecināties, vai ceļu negaidīti nešķērsos bērni, vai atverot durvis, ceļu nešķērsos velobraucējs, un, protams, braukšanas laikā, noteikti piesprādzēties pašam un aicināt to darīt arī pasažierus.

Ne velti ceļu satiksmes noteikumi ir izstrādāti tā, lai katram satiksmes dalībniekam tie būtu piemērojami atsevišķi, un tos pārzinot un ņemot vērā, auto braucējiem un gājējiem, ir jāņem vērā katra loma kopējā satiksmes plūsmā, kas, protams, paredz arī cieņu citu satiksmes dalībnieku virzienā.

Sekojot satiksmes drošības noteikumiem un ievērojot tos, iespējams ne tikai izvairīties no potenciālajiem nelaimes gadījumiem, bet arī izvairīties no dzīvībai bīstamām situācijām, prāvām soda naudām, liekiem tēriņiem automašīnas remontā, kā arī pasaudzēt savu un citu satiksmes dalībnieku nervu sistēmu un veselību.

Jāatceras, ka katram satiksmes dalībniekam, kopīgas drošības vārdā, jāievēro atsevišķas piesardzības normas, lai ar savu rīcību neapdraudzētu ne savu, ne citu satiksmes dalībnieku pārvietošanos. Tā gājēju pienākums ir šķērsot ielas tikai tam paredzētās vietās, lieku reizi atskatīties, vai netuvojas citi satiksmes dalībnieki, un pārliecināties, ka tuvojošos transportlīdzekļu vadītāji ir viņu pamanījuši. Tāpat, pārvietojoties diennakts tumšajā laikā, gājējam jābūt redzamam citiem satiksmes dalībniekiem izmantojot atstarojošus elementus savā apģērbā.

Velobraucējiem jāievēro pārvietošanās tikai tam atļautās vietās, izmantojot veloceliņus, nevis pārvietojoties pa brauktuves vidu vai citām nepiemērotām vietām. Tāpat noteikti jāizmanto ceļu, elkoņu un galvas sargi, kas palīdzēs izvairīties no traumām un ikdienas nelaimes gadījumiem, notiekot sadursmei ar citiem satiksmes dalībniekiem.

Autobraucējiem vienmēr jāpiedomā pie braukšanas ātruma – tas jāsamazina vietās, kur brauktuvi var šķērsot gājēji un bērni, it īpaši izbraucot no dzīvojamām zonām un blakusteritorijām, atverot durvis vai strauji bremzējot, vairākkārt jāpārliecinās, vai trajektoriju nešķērso citi braucēji vai velosipēdisti. Autobraucējam vienmēr jāatceras, ka auto ir visātrākais un smagākais transportlīdzeklis kopējā satiksmē, un sadursme ar to var būt ne tikai traumējoša, bet arī dzīvībai bīstama.

Ņemot vērā satiksmes mainīgo dabu, un, protams, arī dažādus neparedzētus ceļu apstākļus, automašīnas īpašniekam vienmēr jāpārliecinās, vai auto apdrošināšana ir veikta laikus, un nav nokavēti tās ikgadējie termiņi. Par to viegli pārliecināties var mūsu (Octas.lv) mājaslapā. Tāpat to ērti noformēt internetā, aizpildot vien pāris lauciņus anketā un apmaksājot internetbankā.

Protams, ceļu satiksmes noteikumi tam arī ir radīti – lai apdraudējumi, traumas un nelaimes gadījumi rastos pēc iespējas retāk, tāpēc ļoti svarīgi ir, lai katrs satiksmes dalībnieks apzinātos savu konkrēto lomu kopējā satiksmē un ievērotu savai lomai atbilstošos noteikumus un priekšnosacījumus, tādējādi radot drošu un komfortablu vidi, un nodrošinot savstarpēju cieņu visu satiksmes dalībnieku vidū.

Ja tomēr gadījies pārkāpt satiksmes noteiktumus, tad jāatceras, ka, pārkāpjot tos, mēs rādām sliktu piemēru arī jaunajiem, topošajiem satiksmes dalībniekiem, tādēļ nevajadzētu to padarīt par normu. Padomājiet, kādu piemēru rādāt jauniešiem, šķērsojot ielu neatļautā vietā, neievērojot braukšanas ātrumu vai nepiesprādzējoties! Visticamāk šādas kļūdas jaunietis sāks pieļaut arī patstāvīgi pārvietojoties, un izveidosies sava veida apburtais loks, jo konkrētās normas netiks ievērotas un tas izraisīs aizvien jaunus negadījumus.

Tāpēc pirms veikt neatļautu manevru, vienmēr padomā, vai ar savu piemēru neradīsiet novirzes kopīgā braukšanas kultūrā. Jo vai tad tāds nav mūsu kopējais sapnis – droša un cieņpilna satiksme, kurā katrs tās dalībnieks, apzinoties sekas un ievērojot kopējās satiksmes drošības normas, padara mūsu pilsētu drošu ne tikai paši sev, bet arī visiem tās iedzīvotājiem?