Droša braukšana
Kāda atbildība ir transportlīdzekļa īpašniekam, un kāda – turētājam?

Kāda atbildība ir transportlīdzekļa īpašniekam, un kāda – turētājam?

Ik pa laikam medijos dzirdam par negadījumiem, kurus izraisījušas personas, kas patiesībā nav vadītās automašīnas tiesīgie īpašnieki. Iespējams, mašīna aizdota draugam vai radiniekam. Reizēm šajā kontekstā dzirdam arī terminu “transportlīdzekļa turētājs”. Kāda ir atšķirība starp turētāju un īpašnieku, kā arī, kas jāzina par katras puses atbildību, vadot transportlīdzekli, lasi raksta turpinājumā.

Kā likumdošanā skaidrots transportlīdzekļa “turētājs” un “īpašnieks”?

Lai pilnīgāk izprastu to, kāda ir katras puses atbildība, ja, piemēram, notiek negadījums, vispirms jānoskaidro, kā likumdošanā tiek skaidrots transportlīdzekļa īpašnieks un turētājs. Ceļu satiksmes likumā minēts, ka:

  • Transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Ja transportlīdzeklis ir valsts vai pašvaldības, par tā īpašnieku šī likuma ietvaros tiek uzskatīta tiešā vai pastarpinātā valsts pārvaldes iestādes, uz kuras vārda spēkrats tiek reģistrēts;
  • Transportlīdzekļa turētājs ir fiziska vai juridiska persona, kura uz tiesiska pamata (piemēram, nomas, īres, patapinājuma līguma) izmanto transportlīdzekli. Transportlīdzekļa turētājs nav persona, kura izmanto spēkratu uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata.

Ņemot vērā šo skaidrojumu, transportlīdzekļa turētājam netiek piemērotas īpašumtiesības.

Jāpievērš uzmanība, kam tiek dots transportlīdzeklis

auto došana citiem

Atgriežoties pie iepriekš minētajiem negadījumiem, kurus ar cita īpašnieka mašīnu izraisa personas, transportlīdzekļu saimniekiem noteikti vajadzētu būt īpaši piesardzīgiem. Arī pašā Ceļu satiksmes likumā (19. pantā) ir norādīts, ka ceļu satiksmes dalībniekiem, kā arī citām personām ir jāraugās, lai viņu rīcība neradītu situācijas, kas varētu apdraudēt vai traucēt satiksmi un nodarīt kādam zaudējumus. Katram no mums, piedaloties ceļu satiksmē, ir tiesības pieņemt, ka arī citi cilvēki uz ceļa rīkosies atbilstoši noteikumiem.

Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam vai arī turētājam) ir uzmanīgi jāpārdomā, kam viņš ļauj izmantot savu spēkratu. Šis aspekts ir īpaši svarīgs, jo uz transportlīdzekli attiecas paaugstināta bīstamība, līdz ar to arī ir aktuāli dažādi nopietni riski.

Viena no svarīgām lietām, kas jāatceras, un ir minēta arī Ceļu satiksmes likuma 20. pantā – transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam vai turētājam nav tiesību ļaut vadīt spēkratu personai, kurai nav konkrētās kategorijas vadītāja apliecības. Izņēmumi, protams, ir gadījumi, kad konkrētā persona apgūst transportlīdzekļa vadīšanu vai kārto eksāmenu saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Tas nozīmē, ka automašīnas saimnieka pienākums ir pārliecināties par to, ka cilvēks, kuram viņš dod savu spēkratu, ir tiesīgs vadīt transportlīdzekli.

Ja automašīnu vada cita persona bez tiesībām un izraisa negadījumu – kam par to jāatbild?

Latvijas normatīvajos aktos nav konkrēti norādīts, vai un kādu sodu par notikušo piemēro transportlīdzekļa īpašniekam, ja viņš, piemēram, ļāvis vadīt mašīnu citai personai, kurai arī nav derīgu šofera tiesību. Ja, piemēram, šāda persona izraisa negadījumu, saskaņā ar likumdošanu, sods tiek piemērots autovadītājam, kas tobrīd atradies pie stūres. Par braukšanu bez tiesībām var pienākties sods 56 līdz 114 naudas vienību jeb 280 līdz 570 eiro apmērā.

Ja esi aizdevis mašīnu personai, kurai nav tiesību, un viņa ne tikai piedalās satiksmē, bet arī izraisa negadījumu, noteikti vēlēsies zināt, kam šajā situācijā jāatbild par radītajiem zaudējumiem. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 44. pantu atbildība šajā gadījumā gulstas uz transportlīdzekļa turētāju, izņemot gadījumus, ja vien viņš nav ar spēkrata īpašnieku vienojies citādi.

Savukārt, ja ar turētāju nav iespējams sazināties, piemēram, viņš ir ārzemēs, nav zināms, kur dzīvo, tad zaudējumu segšana pāriet transportlīdzekļa īpašnieka atbildībā. Jāpiemin arī tas, ka transportlīdzekļa īpašniekam ir obligāti jāsniedz informācija par spēkrata vadītāju, pretējā gadījumā viņš riskē ar sodu 40 līdz 140 eiro apmērā.

Transportlīdzekļa turētāju iespējams reģistrēt

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) nodrošina transportlīdzekļa īpašniekam iespēju reģistrēt faktisko spēkrata lietotāju, kurš arī tiks norādīts kā turētājs auto reģistrācijas apliecībā. Ja šādas personas nav, apliecībā turētāja lauciņā norāda īpašnieka vārdu.

Tāpat, ja nepieciešams, abas puses var vienoties arī par transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrāciju. Mūsdienās šo uzdevumu var paveikt gan klātienē, CSDD filiālēs, gan arī ir pieejama attālināta auto pārrakstīšana.

Spēkrata iepriekšējam īpašniekam rūpīgi jāseko līdzi tam, lai tiktu izpildīti visi pārrakstīšanas soļi un jaunais īpašnieks iegādātos OCTA apdrošināšanu, pretējā gadījumā tiek riskēts ar to, ka par jaunā auto saimnieka radītajiem zaudējumiem būs jāatbild vecajam spēkrata saimniekam.

Gadījumā, ja spēkrats ir iegādāts līzingā, un tā turētājs kļuvis par īpašnieku, esošā OCTA polise turpina darboties. Savukārt citos gadījumos, kad tiek veikta auto pārrakstīšana, jaunajam spēkrata īpašniekam ir jāizpēta apdrošinātāju piedāvājums, jānoskaidro izdevīgākā OCTA cena un jāiegādājas polise, lai varētu doties ceļā ar savu spēkratu.