Auto apdrošināšana
Kas Tev jāzina par OCTA, mainoties auto īpašniekam?

Kas Tev jāzina par OCTA, mainoties auto īpašniekam?

Ikvienam automašīnas īpašniekam nepieciešams iegādāties OCTA polisi, taču ne visi zina to, kā transportlīdzekļa auto īpašnieka maiņa var ietekmēt polises darbību.

Lūk, kas Tev jāzina par OCTA, kad mainās transportlīdzekļa īpašnieks.

Pārreģistrējot spēkratu, bez jaunas OCTA polises iegādes neiztikt

pārreģistrācija

Pirmā lieta, kas jāatceras – OCTA polise ir obligātā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, un tās nosaukums jau parāda to, ka apdrošināta tiek personas atbildība, nevis transportlīdzeklis. 

Līdz ar automašīnas īpašnieka maiņu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, beidzas pārdevēja obligātā apdrošināšana. Tas nozīmē, ka jaunais mašīnas īpašnieks jeb pircējs atbild par izdarītajiem pārkāpumiem, un bez derīgas OCTA polises ceļā doties nedrīkst!

Vienīgais izņēmums ir līzingā iegādāta automašīna – tad OCTA polise turpina darboties arī tad, ja transportlīdzekļa turētājs kļūst par tā īpašnieku vai otrādi.

OCTA polise jāiegādājas arī pārreģistrējot firmas automašīnu

Ja transportlīdzeklis ir reģistrēts uz firmas vārda (juridiska persona), bet tās īpašnieks to Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) reģistrā ir apstiprinājis to kā savā īpašumā (fiziska persona) esošu,  līdz ar īpašnieka maiņas veikšanu pārdevēja obligātā civiltiesiskā atbildība jeb OCTA polise vairs nedarbosies.

Pat tad, ja konkrētā firma, uz kuras vārda spēkrats reģistrēts, pieder tai pašai personai, kas vēlas pārrakstīt mašīnu, veicot īpašnieka maiņu, tas nozīmē, ka OCTA tik un tā zaudē spēku, un jaunajam transportlīdzekļa īpašniekam ir jānoformē jauna apdrošināšanas polise, kuru ērti un ātri var iegādāties internetā.

Transporta līdzekļa reģistrācija internetā 

Šobrīd CSDD pieejama arī attālināta mašīnas pārrakstīšana, kuras rezultātā jaunais spēkrata īpašuma tiesību ieguvējs saņem reģistrācijas apliecību. Spēkrata īpašnieka maiņas procedūra pilnībā tiek pabeigta tikai tad, kad pārdevējs un pircējs CSDD īsteno visus turpmāk aprakstītos soļus, kuros pastāstīsim, kā attālināti pārrakstīt auto CSDD.

Attālinātā pārreģistrācija CSDD var tikt veikta jebkurā brīdī, pat neizejot no mājas, kas ir īpaši ērti tieši pandēmijas laikā. Taču jāņem vērā, ka attālināta auto pārrakstīšana ir procedūra, kurā jāiesaistās gan spēkrata īpašniekam, gan arī spēkrata pircējam.

Attālinātā auto reģistrācija ietver četrus galvenos soļus:

1. Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā

Šis solis attiecas uz reģistrēto spēkrata īpašnieku jeb pārdevēju. Reģistrācijas procedūra sākas ar to, ka esošajam auto īpašniekam vispirms jānoņem transportlīdzeklis no uzskaites atsavināšanai Latvijā.

Ja jānoņem transportlīdzeklis no uzskaites atsavināšanai Latvijā naktī vai brīvdienās, par to nav jāuztraucas, jo pakalpojums CSDD e-vidē pieejams jebkurā brīdī.

Der atcerēties, ka, veicot automašīnas īpašnieku maiņu, automobiļa esošajam saimniekam ir jābūt nomaksātiem visiem naudas sodiem par izdarītajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī spēkrata ekspluatācijas nodoklim par laika periodu līdz brīdim, kad tiek veikta mašīnas noņemšana no uzskaites atsavināšanai.

2. Pieteikums par transportlīdzekļu īpašnieku maiņu

Pēc tam, kad noņemts transportlīdzeklis no uzskaites atsavināšanai, nākamo soli veic pircējs. Personai, kas vēlas pirkt mašīnu, CSDD elektroniskajā vidē jāatzīmē pieteikums par transportlīdzekļu īpašnieku maiņu.

Veicot atzīmi e.csdd.lv, potenciālais pircējs apstiprina, ka viņš vēlas iegādāties konkrēto transportlīdzekli un veikt tā īpašnieka maiņu, kļūstot par spēkrata jauno tiesisko īpašnieku.

3. Automašīnas pārdevējs apstiprina īpašnieku maiņu

Kad potenciālais automašīnas pircējs ir pieprasījis spēkrata īpašnieka maiņu e-vidē, viņš arī pieprasa īpašuma tiesības uz transportlīdzekli. Nākamais solis tiek īstenots, kad pārdevējs CSDD piecu dienu laikā apstiprina transportlīdzekļu īpašnieku maiņu un to, ka otra persona vēlas iegādāties automašīnu, lai īpašuma tiesības uz konkrēto spēkratu nonāktu jaunā automobiļa saimnieka pārziņā.

Ja tomēr kādu iemeslu dēļ esošais automobiļa saimnieks nav apstiprinājis īpašnieka maiņu CSDD piecu dienu laikā, mašīnas īpašnieka maiņu un reģistrācijas procedūru CSDD anulē, un pārdevējs līdzšinējam automašīnas īpašniekam saglabājas īpašuma tiesības uz transportlīdzekli.

4. Pircējs piesakās CSDD uz jaunas reģistrācijas apliecības saņemšanu

Pēc tam, kad pārdevējs piecu dienu laikā ir CSDD elektroniskajā vidē apstiprinājis transportlīdzekļu īpašnieku maiņu, stājas spēkā īpašuma tiesību maiņa, un pircējs gūst īpašuma tiesības uz konkrēto auto, kļūstot par tā jauno saimnieku.

Brīdī, kad tiek noformēta īpašuma tiesību maiņa, pārdevēja obligātā civiltiesiskā atbildība par konkrēto vairs nav spēkā. Tas nozīmē, ka uz jauno saimnieku gulstas arī atbildība par konkrēto auto, un jāpērk jauna OCTA polise, kuru ātri var iegādāties tiešsaistē. Tā apstiprinās, ka apdrošināta viņa obligātā civiltiesiskā atbildība par konkrēto auto.

Transportlīdzekļa reģistrācijas procedūra pilnībā tiek pabeigta CSDD nodaļā, kad transportlīdzekļa ieguvējs pirms tam veic elektronisku spēkrata reģistrāciju piecu dienu laikā. Transportlīdzekli nepieciešams reģistrēt, jo tā rezultātā jaunais mašīnas īpašnieks saņem reģistrācijas apliecību. Auto īpašnieku maiņa tiek pabeigta CSDD nodaļā, kur jaunais īpašuma tiesību ieguvējs saņem reģistrācijas apliecību. Jāatceras, ka šis process var tikt veikts tikai CSDD nodaļā, nevis attālināti, kā, piemēram, noņemšana no uzskaites.

Pirms veicat transportlīdzekļu īpašnieku maiņu CSDD, ņemiet vērā, cik maksā auto pārrakstīšana abām iesaistītajām pusēm. Proti, izpildītu pirmo soli, būs jāmaksā 3,02 eiro, bet, lai tiktu veikta īpašuma tiesību maiņa un persona varētu reģistrēt savu spēkratu CSDD reģistrā un saņemtu reģistrācijas apliecību, kad reģistrācija tiek pabeigta CSDD nodaļā, jaunajam automobiļa īpašniekam būs jāšķiras no 25,23 eiro.


Ja auto netiek pārreģistrēts, tā saimnieks nemainās

auto īpašnieks

Tām personām, kas vēlas iegādāties spēkratu, rūpīgi jāpārbauda, vai tiek pareizi nokārtotas visas formalitātes. Ja pārdevējs jeb spēkrata īpašnieks ir pārdevis transportlīdzekli, taču to vēl nav pārreģistrējis uz jaunā saimnieka vārda, oficiāli mašīna joprojām pieder vecajam īpašniekam, tādēļ arī par izdarītajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē joprojām atbild iepriekšējais īpašnieks.

Ko tas nozīmē? 

Ja jaunais auto saimnieks jeb pircējs iekļūs ceļu satiksmes negadījumā, pret transportlīdzekļa īpašnieku tiks celta regresa prasība, kā arī tiks negatīvi ietekmēta viņa apdrošināšanas vēsture.

Lai izvairītos no šādām ķibelēm, veicot automašīnas pārdošanu, vienmēr jāpārliecinās, ka ir veikta pareiza īpašumtiesību maiņa, kā arī jaunais transportlīdzekļa īpašnieks no noformējis OCTA polisi, ko viegli var iegādāties internetā.

Kamēr tas netiks izdarīts, par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas radīti ar transportlīdzekli, atbildēs dokumentos norādītais, iepriekšējais īpašnieks jeb pārdevējs.


Noņemšanai no uzskaites īpaši nosacījumi

jauna OCTA

Pieņemsim, ka Tu vēlies pārdot savu auto, tādēļ jau laicīgi noņem no uzskaites. Šeit svarīgi piefiksēt, ka īpašuma tiesību maiņa un šī darbība nav viens un tas pats.

Tas nozīmē, ka auto īpašniekam piederošā obligātā civiltiesiskā atbildība joprojām ir spēkā. 

Tā kā automašīna joprojām ir Tavā īpašumā, pat tad, ja pircējs uzsāk ar to pārvietoties, piedaloties satiksmē, Tu joprojām esi atbildīgs par OCTA polises iegādi. Protams, līdz brīdim, kad atbilstoši noteikumiem veic īpašnieka maiņu CSDD. 

OCTA līgumu šajā gadījumā var pārtraukt tikai ar noteikumu, ja, noņemot mašīnu no uzskaites, īpašnieks arī nodod valsts reģistrācijas zīmes.


Pārliecinies, ka noformētā polise ir stājusies spēkā

Octas.lv iegādātā OCTA polise kļūst aktīva jau dažu minūšu laikā, proti, pēc tam, kad veikts maksājums. Taču apdrošinātāji mēdz šo laiku pagarināt līdz 1 vai 2 stundām.

Transportlīdzekļa īpašnieka atbildība ir pārliecināties, ka polise ir aktīva, un tikai tad piedalīties ceļu satiksmē.