Droša braukšana
Kā izvairīties no sadursmes ar velobraucēju?

Kā izvairīties no sadursmes ar velobraucēju?

Iestājoties siltajam laikam, satiksmi sāk veidot arvien dažādāku transortlīdzekļu vadītāji. Ielās sāk parādīties liels skaits velobraucēju, kas pārvietojas ne tikai pa ietvēm, bet arī īpaši izveidotiem veloceliņiem un brauktuvēm.

Ja ziemas un sniega laikā lielāko daļu satiksmes plūsmas veido tieši automašīnas, tad vasarai tuvojoties, jārēķinās ar daudzveidīgiem satiksmes dalībniekiem un jāņem vērā īpaša piesardzība, lai neapjuktu un, ievērojot visas drošas braukšanas pamatvērtības, nonāktu galamērķī bez starpgadījumiem.

Ievēro drošu distanci

Lai arī visbiežāk velosipēdisti pārvietojas pa ietvi vai īpašiem veloceliņiem, tas nenozīme, ka tos nevar satikt arī braucamaja zonā. Bieži vien tieši riteņbraucēji ir gana pārgalvīgi, lai manevrētu pašā satiksmes epicentrā. Tāpēc vienmēr vēl vienu reizi jāpārliecinās, vai attālums ir gana liels, un pēc vajadzības jāsamazina braukšanas ātrums līdz minimumam, tādejādi pasargājot pats sevi un arī citus satiksmes dalībniekus.

Piesardzība izbraucot no blakusteritorijām

Vislielākais negadījumu skaits saistīts tieši ar šiem manevriem. Bieži vien izbraucot vai iebraucot blkausteritorijās vai dzīvojamās zonās autovadītāji piemirst, ka citiem satiksmes dalībniekiem šajā gadījumā ir priekšroka, un braukšanas ātrums jāsamazina līdz minimumam.

Jāatceras, ka vasarā ir skolēnu brīvlaiks, tādēļ ielās un pagalmos parādās arī mazie velobraucēji, kas var izskriet vai šķērsot ceļu ar visdažādākajiem braucamrīkiem, tādēļ pagalmos, blakusteritorijās un dzīvojamās zonās šajā periodā jābūt īpaši piesardzīgiem.

Apdzen tikai ar lielu līkumu

Ja satiksmē sev līdzās pamani velobraucēju, kas pārvietojas pa veloceliņu vai brauktuves malu, un vēlies to apdzīt, tad vienmēr dari to ar lielāku loku, jo ceļa apstākļi ir neparedzami. Velobraucējs var negaidīti apbraukt kādu bedri vai peļķi, tādēļ – jo lielāks attālums starp jums ir manevra veikšanas brīdī, jo labāk.

Pirms atvērt durvis, atskaties

Nereti sadursmes ar riteņbraucējiem notiek brīdī, kad autovadītājs apstājas un atver durvis izkāpšanai. Jāatceras, ka velobraucējs, kaut arī, šķiet, braucam krietnu gabalu iepakaļ, var negaidīti parādīties, tāpēc pirms izkāpt no auto vienmēr apskaties spoguļos un pārliecinies, ka ceļu nekrusto lielāki vai mazāki satiksmes dalībnieki.

Viltīgie pagriezieni

Labā un kreisā pagrieziena veikšanas manevrs bieži vien ir klupšanas akmens. Autovadītājs vēlas veikt manevru, bet velobraucējs – turpināt ceļu taisni, tāpēc ieteicams lieku reizi atskatīties, vai distance manevra veikšanai ir pietiekama.

Tāpat bīstamas situācijas var rasties intensīvas satiksmes gadījumos, kad riteņbraucējs mēģina “izlavierēt” starp mašīnām sastrēguos, tāpēc ātrumu šajos gadījumos vajadzētu samazināt.

Piesardzība pie gājēju pārejām

Kaut arī ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka velobraucējiem jāšķērso gājēju pāreja vedot velosipēdu pie rokas, ļoti bieži ielās redzam, ka šis noteikums netiek ievērots, un riteņbraucējs šķērso pāreju pārgalvīgi braucot, tādēļ pirms šķērsot gājēju pāreju, vienmēr pārlicinieties, vai tai netuvojas velobraucējs.

Īpaši tas attiecas uz krustojumiem, kas nav labi pārredzami. Labāk ir brīdi nogaidīt, nekā izraisīt nepatīkamu starpgadījumu.

Rūpes par automašīnas tehnisko stāvokli

Liela nozīme drošas satiksmes veidošanā ir arī automašīnas tehniskajam stāvoklim. Ļoti svarīgi ir laikus veikt tehnisko apkopi un remontdarbus. Jebkādus auto defektus noteikti nevajadzētu atstāt bez ievērības, jo sekas tam var būt neparedzamas.

Tāpat vienmēr jāatceras pāraudīt, vai spēkā ir octa apdrošināšana, un nav izbeidzies tās lietošanas termiņš. Jāatceras, ka rūpējoties par sava auto stāvokli, mēs rūpējamies arī par kopējās satiksmes drošību.