Auto apdrošināšana
Sods par braukšanu bez OCTA apdrošināšanas

Sods par braukšanu bez OCTA apdrošināšanas

Ikviens atbildīgs auto īpašnieks zina, ka auto uzturēšana prasa pamatīgus finansiālus ieguldījumus, tādēļ rūpīgi plāno visas ar to saistītās izmaksas. Diemžēl ir izmaksas, no kurām neizbēgt, piemēram, auto apdrošināšanas polise. OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kas Latvijā ir obligāta ikvienam motorizētajam transportlīdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē. Līdz ar to, piedalīties ceļu satiksmē bez OCTA polises ir aizliegts, un par braukšanu bez OCTA pienākas sods.

Vairākkārtīgi palielina sodu par braukšanu bez OCTA polises

2020. gada 1. julijā stājās spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums un grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kuros noteikts, kāda ir autovadītāja atbildība gadījumā, ja tas ceļu satiksmē izdarījis administratīvo pārkāpumu. Šajās izmaiņās tika noteikta arī jauna kārtība attiecībā uz sodu aprēķināšanu tiem autovadītājiem/īpašniekiem, kas izmanto ceļu satiksmē transportlīdzekli bez derīgas OCTA polises – sodi tika vairākkārtīgi palielināti, turklāt ieviesta jauna sistēma, kā tie tiek fiksēti un piešķirti. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes priekšsēdētājs tobrīd skaidroja, ka augstāk minētās izmaiņas veiktas, ņemot vērā transportlīdzekļu relatīvi augstos riska faktorus.

Attiecībā uz šiem grozījumiem un jaunumiem jābūt ļoti uzmanīgam, jo, ja viens ceļu satiksmes dalībnieks izdarījis vienu un to pašu pārkāpumu vairākkārt, administratīv0 sodu piemēro par katru pārkāpumu atsevišķi – vairāki autovadītāji/īpašnieki jau piedzīvojuši situāciju, ka pāris minūšu laikā dažādi radari fiksējuši, ka transportlīdzeklis pārkāpis ātrumu un nav aprīkots ar OCTA polisi, līdz ar to nācies šķirties no pamatīgas summas. Jāatceras, ka sodu par katru pārkāpumu piemēro atsevišķi arī tad, ja vienlaikus izdarīti vairāki administratīvie pārkāpumi.

Jāņem vērā, ka administratīvais sods par to, ja satiksmē tiek izmantots transportlīdzeklis bez OCTA polises, tiek aprēķināts nevis summā, bet gan naudas soda vienībās, kur 1 vienība ir 5 eiro. Soda vienības tika ieviestas, lai sakārtotu sistēmu un atvieglotu rīcību valūtas svārstību gadījumā – lai, ja notek būtiskas valūtas svārstības, nenāktos veikt pamatīgas izmaiņas likumā un noteikumos.

 

Sods par braukšanu bez OCTA vadītājam un īpašniekam

Administratīvās atbildības likuma (AAL) 13. pantā noteikts, ka administratīvais sods ir ietekmēšanas līdzeklis, kuru piemēro personai, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību, atjaunotu taisnīgumu, sodītu par izdarīto pārkāpumu, kā arī atturētu šo personu un citas personas no turpmākas administratīvo pārkāpumu izdarīšanas. Līdz ar to par braukšanu bez OCTA polises arī tiek piespriests administratīvais sods, un to dara ar mērķi samazināt riskus, ko rada motorizēto transportlīdzekļu vadītāji, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Kādā gadījumā sodu piespriež transportlīdzekļa vadītājam, taču kādā – transportlīdzekļa īpašniekam?

  • Transportlīdzekļa vadītājam – ja pārkāpumu fiksējusi Ceļu policija.
  • Transportlīdzekļa īpašniekam – ja pārkāpums fiksēts ar stacionāro fotoradaru. 

AAL likuma 14. pants nosaka, ka par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu var piemērot gan pamatsodus (brīdinājumu un naudas sodu), gan papildsodus (tiesību atņemšanu un tiesību izmantošanas aizliegumu). Sods par braukšanu bez OCTA polises ir pamatsods, un nevis brīdinājums, bet gan tieši naudas sods.

Minimālais naudas sods par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu gan fiziskām, gan juridiskām personām ir divas naudas soda vienības jeb 10 eiro, maksimālais naudas sods fiziskām personām – līdz 400 naudas soda vienībām jeb 2000 eiro. Savukārt par piedalīšanos ceļu satiksmē bez derīgas OCTA polises ir sekojoši:

  • Mopēda vadītājs. 6-11 naudas soda vienības jeb no 30 līdz 55 eur.
  • Cita transportlīdzekļa vadītājs. 17-24 naudas soda vienības jeb no 85 līdz 120 eur.
  • Kravas automobiļa un autobusa (virs 12 tonnām) īpašnieks (fiziska vai juridiska persona). 80-140 naudas soda vienības jeb no 400 līdz 700 eur.
  • Cita transportlīdzekļa īpašnieks (fiziska vai juridiska persona). 70-130 naudas soda vienības jeb no 350 līdz 650 eur.
  • Tirdzniecības uzņēmums, ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībā. 70-130 naudas soda vienības jeb no 350 līdz 650 eur.

auto satiksme Rīgā

OCTA polise Latvijā ir obligāta

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (OCTA likums) paredz, ka OCTA ir obligāta visiem transportlīdzekļiem. Varētu likties citādi, taču OCTA gadījumā netiek apdrošināts transportlīdzeklis – tiek apdrošināta tā īpašnieka vai tiesīga lietotāja atbildība gadījumā, ja viņš izraisījis ceļu satiksmes negadījumu un nodarījis zaudējumus trešajai personai vai tās mantai.
Īsumā – OCTA nesedz Jūsu zaudējumus, bet gan trešās personas zaudējumus, t.sk. veselību un arī nemantiskos zaudējumus. Līdz ar to, tā kalpo kā sava veida finansiālais drošības spilvens gadījumos, kad esat izraisījis negadījumu, jo radītos finansiālos zaudējumus sedz Jūsu izvēlētais apdrošinātājs.
Civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli apdrošina pats transportlīdzekļa īpašnieks vai tā tiesīgs lietotājos, patstāvīgi izvēloties sev tīkamāko apdrošinātāju un noslēdzot ar to apdrošināšanas līgumu. Jāņem vērā, ka OCTA polises cena dažādos gadījumos ir atšķirīga, jo to aprēķina, ņemot vērā vairākus faktorus: Bonus-malus klasi, apdrošināšanas termiņu, auto masu, izmantošanas veidu u.c. Pirms iegādes var aprēķināt sava auto OCTA polises cenu, izmantojot OCTA kalkulatoru.

Vai Jūsu transportlīdzeklim ir derīga OCTA polise? Statistika liecina, ka ceļu satiksmes negadījumus bieži izraisa tieši tie auto īpašnieki, kas ne tikai nav iegādājušies derīgu OCTA polisi, bet arī nav izgājuši tehnisko apskati. Negadījumu sekas nereti ir ļoti smagas – cietušas un mirušas personas, nopietni un neatgriezeniski bojājumi transportlīdzekļiem u.c. Turklāt, sodi par OCTA neesamību ir patiesi bargi. Nekādā gadījumā neriskējiet – apdrošiniet savu transportlīdzekli! Jau tūlīt ienāciet Octas.lv un izvēlieties piemērotāko savam auto!