Droša braukšana
Kā rīkoties, ja noticis ceļu satiksmes negadījums?

Kā rīkoties, ja noticis ceļu satiksmes negadījums?

Ceļu satiksmes negadījumi (turpmāk CSN), protams, nav patīkami notikumi. Tos var iedalīt četrās dažādās situācijās- CSN, kad ir cietušie un jāiesaista papildus palīdzības dienesti, piemēram, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, policija vai ugunsdzēsēji, CSN, kad autovadītāji vienojas savā starpā ar saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu par negadījuma norisi, negadījumi, kad ir iesaistīti tikai divi transporta līdzekļi, bet autovadītāji nespēj savā starpā vienoties par notikušo, un visbeidzot negadījumi, kad ir iesaistīti trīs un vairāk transporta līdzekļi.

  1.  Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietušie

– Notikuma vietā visiem notikumā iesaistītajiem transporta līdzekļiem, un citiem, kas ir piestājuši palīdzēt, nekavējoties jāieslēdz avārijas signalizācijas gaismas, ja tas ir iespējams.

– Kā nākamā darbība CSN, ir avārijas trīsstūra izlikšana. Avārijas gaismu signalizācija nav pietiekama, ja spīd saule, vai negadījums noticis sarežģītos ceļa apstākļos. Obligāti ir jāizliek avārijas trīsstūris atbilstošā attālumā apdzīvotā vai neapdzīvotā vietā, lai laikus brīdinātu tuvojošos autotransportus par avāriju un neizraisītu vēl vienu negadījumu.

  • Jāpārbauda kādā stāvoklī ir cietušie. Ja situācija ir bīstama veselībai vai cietušajam, tad jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība. Pārbaudiet cietušā elpu, uzrunājiet viņu. Ja persona neatbild, pārliecinieties, vai cietušo var un drīkst kustināt. Ļoti kritiski izvērtējiet situāciju un saglabājiet vēsu prātu, lai pilnvērtīgi spētu sniegt šo pirmo palīdzību.
  • Zvans 112 vai uz 113 Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Zvanot uz 112 vai 113, nosauc uzreiz precīzu atrašanās vietu, cik cietušo, nosauc savu vārdu, uzvārdu un atbildi uz visiem dispečera precizējošiem jautājumiem. Sadarbojies ar dispečeru sniedzot pilnvērtīgu informāciju un saglabā maksimālu mieru runājot skaidri un saprotami.

  • Novērtē situāciju avārijas vietā un, ja draud ugunsnedroša situācija, steidzami izmanto ugunsdzēšamo aparātu un, ja vien tas ir iespējams, atbrīvo cietušos no automašīnas.
  • Paliec negadījuma vietā līdz atbrauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība un policija.
  • Vajadzības gadījumā fiksē lieciniekus, jo tādā veidā varēsi palīdzēt noskaidrot negadījuma apstākļus un vainīgos.

2. Ja CSN iesaistīti divi transporta līdzekļi

Ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīti divi transporta līdzekļi, un vadītāji spēj vienoties par negadījuma apstākļiem, tad notikuma vietā pirms savstarpējās vienošanās ir jāievēro drošības pasākumi uzreiz pēc avārijas – jāieslēdz avārijas gaismas signalizācija un jāizliek avārijas trīsstūris atbilstoši apdzīvotas vai neapdzīvotas vietas noteiktajiem ieteicamajiem attālumiem.

Kad tas ir izdarīts, abi autovadītāji var vienoties par notikumu gaitu un to fiksēt saskaņotajā paziņojumā. Ja saskaņotais paziņojums nav nevienam no šoferiem līdzi, tad to var paņemt kādā no tuvākajām degvielas uzpildes stacijām vai izmantot mobilā telefona aplikāciju, ko ir izdevis Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs. Aplikācijā autovadītāji var aizpildīt tieši tādu pašu saskaņoto paziņojumu kā drukātā versijā, tādejādi ietaupot laiku.

Autovadītājiem obligāti jābūt aktīvai obligātajai OCTA polisei, jo tieši OCTA polise var pasargāt no finansiāliem zaudējumiem, ja ceļu satiksmes negadījumā neesi vainīgā persona. Aizpildot saskaņoto paziņojumu abiem autovadītājiem ir janoskaidro savs OCTA polises numurs un jāzina, kur OCTA polise ir pirkta, proti, uzņēmums vai brokers.

3. Ja CSN iesaistīti divi transporta līdzekļi un vadītāji nespēj savā starpā vienoties par negadījuma apstākļiem

Ja notiek avārija, kurā ar otru iesaistīto autovadītāju nespēj vienoties, tad ir jāizsauc policija zvanot uz telefona numuru 112 vai 110, protams, pirms tam ieslēdzot avārijas signālgaismas un izliekot avārijas trīsstūri.

4. Ja CSN iesaistīti trīs vai vairāk transporta līdzekļi

Šādā gadījumā visiem transporta līdzekļiem jāieslēdz avārijas gaismas signālizācija un jāizliek avārijas trīsstūris. Jāpārliecinās, vai ir cietušie – ja ir, tad jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība un policija. Cietušo gadījumā jāņem vērā visi pirmajā punktā minētie darbību ieteikumi, lai pārliecinātos gan par pašu drošību, gan arī citiem ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem dalībniekiem.