Auto apdrošināšana
Kas ir KASKO pašrisks?

Kas ir KASKO pašrisks?

Izvēloties un iegādājoties auto apdrošināšanu, pastāv divas iespējas: OCTA apdrošināšana un KASKO apdrošināšana. Par OCTA zina lielākā daļa auto īpašnieku, jo Latvijā tā ir obligāta ikvienam auto, savukārt KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga, un tā no neparedzētiem izdevumiem pasargā tieši auto īpašnieku. KASKO sakarā bieži pieminēts termins ir pašrisks. Kas tas ir un kādēļ tas ir nepieciešams? Par to vairāk stāstām šajā rakstā! 

Kas ir pašrisks?

Pašrisks ir zaudējumu daļa, kas KASKO apdrošināšanas polisē izteikta fiksētā summā, procentos vai dienās. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pašrisku sedz apdrošinātais (auto īpašnieks) vai pašriska apmērs tiek atskaitīts no apdrošināšanas atlīdzības kopējās summas. Īsumā – pašrisks ir tā zaudējumu daļa, kuru sedz pats apdrošinātais. Piemēram, ja automašīnas remontdarbi pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās novērtēti uz 1000 EUR un polisē ir norādīts pašrisks 200 EUR, tad apdrošinātāja izmaksātās atlīdzības apmērs būs 800 EUR. 

KASKO pašrisks ir iedalīts vairākās grupās:

  • Bojājumu pašrisks
  • Stiklojuma pašrisks
  • Zādzības pašrisks
  • Auto pilnīgas bojāejas pašrisks

ceļu satiksmes negadījums

Kas nosaka pašriska apmēru?

Dažādiem apdrošināšanas objektiem un apdrošinātajiem riskiem pašriska apmērs var atšķirties. Iegādājoties KASKO polisi, vairumā gadījumu apdrošinātais (auto īpašnieks) pats var izvēlēties, kāds būs pašrisks – jo lielāks pašrisks, jo lētāka apdrošināšanas polise. Līdz ar to, jo vairāk o EUR vai o% pašrisku, jo dārgāka apdrošināšanas polise. Ņemiet vērā – var būt situācijas, kad apdrošinātājs nosaka papildu prasības o EUR vai 0% pašriskam. 

Tomēr ir situācijas, kad pašriska apmēru nosaka apdrošinātājs atkarībā no apdrošināšanas notikuma, kas var iestāties nākotnē. Piemēram, zādzības vai laupīšanas gadījumā daudzi apdrošinātāji piedāvā tikai 10% pašrisku. 

Kā izvēlēties pašrisku?

Iegādājoties KASKO polisi, transportlīdzekļu īpašnieki visbiežāk izvēlas tos pašriskus, ko piedāvā apdrošinātājs. Vai arī, ja reiz bijusi pieredze ar apdrošināšanas notikumu, turpmāk attiecībā uz to tiek izvēlēts 0 EUR vai 0% pašrisks, lai nenāktos veikt līdzmaksājumu, kad kārtējo reizi ar transportlīdzekli noticis viens un tas pats negadījums. 

Izvēloties pašrisku, vajadzētu izvērtēt KASKO apdrošināšanas polises cenu, jo atšķirība starp standarta pašrisku un 0 EUR vai 0% pašrisku var būt ievērojama. Turklāt, jāatceras, ka KASKO polises cena vienam un tam pašam cilvēkam, tam pašam auto var atšķirties arī pie dažādiem apdrošinātājiem. Pie mums, Octas.lv, KASKO apdrošināšana ātri, ērti un izdevīgi – apskatiet piedāvājumu un izvēlieties sev un savam auto labāko!

Tāpat, iegādājoties KASKO polisi, pievērsiet uzmanību apdrošināšanas līguma nosacījumiem! Daudzi apdrošinātāji pirmajam apdrošināšanas gadījumam mēdz piedāvāt o EUR vai 0% pašrisku, savukārt, ja apdrošināšanas gadījums notiek atkārtoti, apdrošinātājs piemēro augstāku pašriska apmēru. Šī iemesla dēļ, pirms uz apdrošināšanas līguma tiek uzlikts paraksts, noskaidrojiet, vai pašrisks attiecas uz visu apdrošināšanas periodu vai tomēr tikai uz pirmo apdrošināšanas gadījumu!

auto pēc avārijas

Citi noderīgi ieteikumi, izvēloties KASKO polisi

Tā kā KASKO polise ir brīvprātīga un, atšķirībā no OCTA polises, kas ir obligātā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, apdrošina tieši transportlīdzekļa īpašnieku, to raksturo daudz un dažādas nianses. Lai, iestājoties apdrošināšanas notikumam, nepiedzīvotu nepatīkamus pārsteigumus, esam apkopojuši ieteikumus, kas varētu noderēt, izvēloties KASKO polisi:

Noskaidrojiet – kādi ir apdrošinātie riski?

Pastāv divu veidu KASKO polises: visu risku polise un nosaukto risku polise. Visu risku polise nozīmē, ka apdrošināšanas notikums ir jebkurš pēkšņs ceļu satiksmes negadījums vai gluži vienkārši negadījums, izņemot izņēmumus, kas atrunāti apdrošināšanas līgumā. Savukārt nosaukto risku polise nozīmē, ka apdrošināšanas notikums ir tikai apdrošināšanas polisē noteiktais notikums jeb apdrošinātājs sedz tikai tos izdevumus, kas atrunāti apdrošināšanas līgumā.

Piemēram, ja tiek netīšām sabojāts auto salons, un visu risku polisē nav noteikts izņēmums attiecībā uz šādu bojājumu, tad izmaksas sedz apdrošinātājs. Savukārt, ja nosaukto risku polisē šāds bojājums nav noteikts, tad izmaksas nāksies segt pašam.

Noskaidrojiet – kā notiek atlīdzības izmaksa auto zādzības vai pilnīgas bojāejas rezultātā?

Slēdzot apdrošināšanas līgumu, pievērsiet uzmanību, vai transportlīdzeklis tiek apdrošināts tirgus vērtībā vai līgumā noteikta konkrēta transportlīdzekļa vērtība! Varētu likties, ka labākā opcija ir transportlīdzekļa apdrošināšana tirgus vērtībā, tomēr jāatceras, ka vērtību ietekmē gan transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis, gan pieprasījums tirgū novērtēšanas brīdī.

Ja iegādājaties KASKO polisi pilnīgi jaunam auto, lieliska doma ir jaunvērtības apdrošināšana. Noskaidrojiet – vai Jūsu izvēlētais apdrošinātājs tādu piedāvā? Izbraucot no auto salona, jaunam auto vērtība strauji krīt, savukārt jaunvērtības apdrošināšana nozīmē, ka, ja automašīnu nozags vai arī tai tiks noteikta pilnīga bojāeja, apdrošinātājs izmaksās summu, par kuru auto iegādāts, nevis auto tā brīža tirgus vērtību. 

Noskaidrojiet – vai un kāds ir ierobežojums attiecībā uz autovadītāja vecumu un stāžu?

Iegādājoties KASKO polisi, apdrošinātājs pirms līguma noslēgšanas ir tiesīgs lūgt norādīt jaunāko automašīnas vadītāju vai vadītāju ar mazāko stāžu. Tas, protams, nenozīmē, ka jaunāks cilvēks ar mazāku stāžu ir mazāk prasmīgs autovadītājs, tomēr, ja auto izmantos arī kādās jaunāks ģimenes loceklis, ir svarīgi noskaidrot, vai apdrošinātājam ir kādi ierobežojumi attiecībā uz vecumu un stāžu! Var būt situācijas, kad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzību samazina, jo autovadītāja vecums un/vai stāžs ir mazāks par līgumā norādīto. Visdrošāk ir, ja jaunākais automašīnas vadītājs vai vadītājs ar mazāko stāžu līgumā nav jānorāda.

Noskaidrojiet – kad un kādēļ apdrošināšanas atlīdzība tiek samazināta vai atteikta?

Pašsaprotami, ka ir situācijas, kurās apdrošinātāji atsakās izmaksāt atlīdzību, tādēļ vēl pirms līguma noslēgšanas, neatkarīgi no tā, vai izvēlaties visu risku polisi vai nosaukto risku polisi, vajadzētu noskaidrot, kādā gadījumā apdrošināšanas atlīdzība var tik samazināta vai arī atteikta pavisam. Dažādu apdrošinātāju nosacījumi attiecībā uz atlīdzības izmaksu ir atšķirīgi!

Noskaidrojiet – vai papildu drošības sistēmas ir obligāta prasība?

Ir apdrošinātāji, kuru piedāvātais KASKO apdrošināšanas līgums paredz papildu drošības sistēmu uzstādīšanu. Ja transportlīdzeklis jau ir aprīkots ar drošības sistēmām, tad noskaidrojiet, vai tās atbilst apdrošinātāja prasībām! Pretējā gadījumā transportlīdzekļa zādzības gadījumā apdrošināšanas atlīdzība var tikt samazināta pat par 50% vai atteikta pilnībā.

sasists auto priekšējais stikls
Atšķirība starp OCTA un KASKO ir acīmredzama, taču, neatkarīgi no izvēlētās apdrošināšanas polises, svarīgi uz ceļa rīkoties atbildīgi un pārdomāti! KASKO apdrošināšana jāuztver nevis kā garants, bet gan kā drošs sabiedrotais, kas transportlīdzekļa nelaimes gadījumā rūpējas par Jūsu finansiālo drošību. Izvēlēties KASKO apdrošināšanu nav vienkāršs uzdevums, tomēr veltiet laiku, lai iepazītos ar līguma nosacījumiem un spētu izvēlēties labāko apdrošinātāju. Vēlam patīkamu un drošu ceļu!