Auto apdrošināšana
Galvenās atšķirības starp OCTA un KASKO

Galvenās atšķirības starp OCTA un KASKO

Mūsdienās transportlīdzekļu īpašniekiem ir pietiekami daudz, par ko domāt un raizēties. Automašīnas rada dažādus izdevumus – gan regulārus, gan arī neplānotus, tādēļ nav pārsteigums, ka auto īpašnieki meklē veidus, kā samazināt ar transportlīdzekļiem saistītās izmaksas.

Viena no nozīmīgākajām izdevumu kategorijām ir KASKO un OCTA apdrošināšana, par kuru vērts padomāt ikvienam šoferim. Uzzini, kā šīs divas polises atšķiras un kā Tev tās var noderēt!

KASKO – Tavai drošībai, OCTA – cietušajai pusei

Dažkārt automašīnu īpašniekiem ir maldīgs priekšstats par to, kā darbojas katra no šīm apdrošināšanas polisēm, jo tiek uzdoti jautājumi par to, kādēļ nevar iztikt tikai ar OCTA apdrošināšanu, un būt bez rūpēm arī tad, ja pats kādu iemeslu dēļ izraisi negadījumu. Taču tieši šeit slēpjas galvenā abu polišu atšķirība.

Kas ir OCTA?

apdrošināšana

OCTA apdrošināšana jeb transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta visiem sauszemes transportlīdzekļiem, kas piedalās satiksmē. Tā atlīdzina zaudējumus, kas trešajai personai un tās mantai būs radušies Tevis izraisīta ceļu satiksmes negadījuma rezultātā. 

Zaudējumi var būt gan materiāli, piemēram, attiecībā uz transportlīdzekli (remonta izdevumi) vai cietušā veselību, taču var būt jāsedz arī nemateriālus jeb morālus zaudējumus. Tas nozīmē, ka šī polise būtība apdrošina nevis transportlīdzekli, bet gan Tavu atbildību situācijā, kad izraisi avāriju, atlīdzinot trešo personu, taču ne Tavus zaudējumus.

Kas ir KASKO?

KASKO ir brīvprātīgā jeb tā saucamā visu risku apdrošināšana, no kuras galvenais ieguvums ir tieši polises īpašniekam. Atšķirībā no OCTAS apdrošināšanas, KASKO apdrošināšanas galvenā funkcija ir izmaksāt atlīdzību, sedzot zaudējumus, kas radušies Tavam transportlīdzeklim situācijās, kad arī pats esi izraisījis ceļu satiksmes negadījumus.

KASKO polisē var tikt ietverti sekojoši riski: ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušies zaudējumi, transportlīdzekļa stiklojuma bojājumi, automašīnas aplaupīšana vai zādzība, vandālisma radītie zaudējumi, uguns postījumu dēļ radušies zaudējumi, kā arī transportēšanas izdevumi (piemēram, no vietas, kur noticis satiksmes negadījums). Dažādi apdrošinātāji var piedāvāt atšķirīgus risku segumus, ļaujot par papildus maksu izvēlēties arī citus riskus, ko iekļaut polisē.

KASKO apdrošinājuma summa ir naudas apjoms, par kādu automašīna tiek apdrošināta. Šo summu apdrošināšanas kompānija līguma noslēgšanas brīdī nosaka, balstoties uz transportlīdzekļa tirgus vērtību. Ja iestājas spēkrata zādzības gadījums vai notiek tā pilnīga bojāeja, apdrošinātājam ir tiesības nemaksāt apdrošinājuma summu, kas automašīnai noteikta līgumā. Šādos gadījumos atlīdzība tiek aprēķināta, ņemot vērā transportlīdzekļa tirgus vērtību brīdī, kad noticis negadījums, kā rezultātā sākotnējā apdrošinājuma summa jeb atlīdzība var atšķirties no tās, ko realitātē izmaksā apdrošinātājs.

Kā notiek zaudējumu pieteikšanas process?

apdrošināšanas polises cena

Situācijā, kad negadījumā neviens cilvēks nav cietis un abi šoferi var vienoties par notikušā apstākļiem, pietiek ar saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu. Šajā veidlapā ir nepieciešams minēt arī informāciju par savu OCTA apdrošinātāju.

Jāņem vērā, ka šajā gadījumā arī tad, ja Tev ir KASKO polise, Tu par notikušo vari paziņot savam apdrošinātājam. Tad Tev nevajadzēs tērēt laiku uz sazināties ar otras personas apdrošinātāju, lai kārtotu formalitātes un atlīdzības saņemšanu. Ir vienkāršāk, ja visu formalitāšu kārtošanu uztic vienam apdrošinātājam. Tas ietaupa laiku, naudu un raizes.

Ņem vērā, ka apdrošinātājs var atteikt izmaksāt atlīdzību gadījumā, ja šoferis ir bijis dzērumā vai pārkāpis citus līguma nosacījumus.

Kā veidojas apdrošināšanas polises cena?

Lai noskaidrotu, cik maksā OCTA polise, parasti tiek izmantots OCTA kalkulators, un arī KASKO apdrošināšana darbojas pēc līdzīga principa. Taču tas, ko apdrošinātāji ņem vērā, aprēķinot polises cenas, abos gadījumos atšķiras. Turklāt katrs apdrošinātājs gan OCTA, gan KASKO polises cenas aprēķināšanu var veikt, koncentrējoties uz atšķirīgiem kritērijiem.

Kas ietekmē OCTAS cenu?

 • Bonus Malus klase – OCTA polises cenu veido dažādi faktori, tai skaitā, piemēram, Bonus-Malus klase, kas parāda to, kādā riska kategorijā auto īpašnieks ierindojas. Jo vairāk negadījumus viņš izraisa, jo dārgāk viņam var nākties maksāt par apdrošināšanu;
 • Apdrošināšanas periods – apdrošināšanas iegāde būs izdevīgāka, ja to izvēlēsies uz ilgāku termiņu. Apdrošināšanas periodi pieejami uz 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem;
 • Transportlīdzekļa parametri – katrs apdrošinātājs ņem vērā individuālus kritērijus, nosakot, kāda būs polises summa, taču visbiežāk uzmanība tiek pievērsta automašīnas markai, modelim, vecumam, izmantošanas nolūkam, reģistrācijas vietai, kā arī īpašnieka juridiskajam statusam.

Kas ietekmē KASKO polises cenu?

 • Transportlīdzekļa vērtība – nozīmīgākais faktors, kas ietekmē, cik Tev izmaksās KASKO apdrošināšana. Jo jaunāks būs auto modelis un augstāka tā tirgus vērtība, jo vairāk naksies maksāt par KASKO apdrošināšanu;
 • Iepriekšējie apdrošināšanas gadījumi – maksu par KASKO apdrošināšanas polisi ietekmē arī tas, cik bieži līdz šim ir iestājušies apdrošināšanas gadījumi. Jo biežāk persona bijusi iesaistīta negadījuma izraisīšanā, tā tiek uzskatīta par riskantāku šoferi, paaugstinot maksu par KASKO polisi;
 • Izvēlētais pašrisks – zaudējumu daļa, ko saskaņā ar līguma nosacījumiem sedz šoferis, un to atskaita no izmaksātās atlīdzības. Katram apdrošināšanas gadījumam ir individuāls pašrisks, bet pārējo atlīdzību, kas pārsniedz pašriska apjomu, sedz apdrošinātājs. Auto pilnīgas sabojāšanas vai zādzības gadījumā pašrisku nosaka procentuālā apjomā no automašīnas tirgus vērtības konkrētajā brīdī, kad transportlīdzeklis nozagts vai sabojāts. Jo lielāks pašriska apmērs, jo mazāk jāmaksā par KASKO polisi. Ir pašriski, kas attiecas tikai uz aprīkojuma zādzības gadījumiem vai situācijām, kad automašīnai veikta bojājumu nodarīšana. Tāpat ir veidi, kas darbojas automašīnas zādzības gadījumā vai vai kad automašīna vairs nav labojama.
 • Automašīnas īpašnieka statuss – juridiska vai fiziska persona;
 • Automašīnas marka, modelis, vecums;
 • KASKO polises segums – līguma ietvaros izvēlēties apdrošināmie riski;
 • Veids, kā transportlīdzeklis tiek izmantots, kā arī spēkrata reģistrācijas vieta;
 • Apdrošināšanas polises darbības teritorija – katrs autovadītājs var izvēlēties polises darbības teritoriju no tām, ko apdrošināšanas kompānijas piedāvā. Visbiežāk tā var būt tikai Latvija, Baltijas valstis, Eiropas valstis un Eiropas un NVS (Neatkarīgo Valstu Sadraudzības) valstis.