Auto uzturēšana
Par ko brīdina neskaitāmās signāllampiņas Tava auto panelī?

Par ko brīdina neskaitāmās signāllampiņas Tava auto panelī?

Mūsdienu automašīnas ir aprīkotas ar elektroniku un dažādiem sensoriem, lai uzraudzītu, kā darbojas transportlīdzeklis. Ir svarīgi zināt, ko nozīmē auto paneļa simboli, jo tādā veidā iespējams izvairīties no nopietniem automašīnas bojājumiem.

Turpinājumā vairāk par dažādu krāsu signāliem uz auto paneļa, kāpēc tie iedegas, cik aktuāla ir problēma un ko darīt, tos ieraugot.

Luksofora sistēma

auto panelis
Informācijas paneļa signāli atbilst luksofora krāsu sistēmai:

 • Zaļš – sistēma darbojas pareizi vai patlaban tiek izmantota, problēma nav konstatēta;
 • Dzeltens – sistēmā kaut kas nedarbojas pareizi, ievēro īpašu piesardzību un pārbaudi to pēc iespējas ātrāk;
 • Sarkans – pastāv nopietna un potenciāli bīstama problēma, pārtrauc braukšanu tiklīdz tas ir droši

Visas panelī esošās lampiņas var iedalīt divās grupās – informējošas un brīdinošas. Pirmās no tām ir zaļā (vai zilā) krāsā, savukārt brīdinājums ir dzeltens vai sarkans. Šīs sistēmu lampiņas panelī var iedegties vēl pirms autovadītājs ir pamanījis kādu defektu transportlīdzekļa darbībā, tādēļ svarīgi laicīgi un precīzi uz tām reaģēt.


Kā saprast, ko nozīmē katra signāllampiņa? 

apjukums
 

Iegādājoties transportlīdzekli, komplektācijā ir arī lietotāja rokasgrāmata, kur atrodama informācija par to, kādas lampiņas atrodamas uz konkrētā auto paneļa, ko nozīmē katra lampiņa un simbols,

Paneļa simbolu nepārzināšana var radīt nopietnus sarežģījumus – ja lampiņas un brīdinājumi netiek ņemti vērā laicīgi, par auto remontu var maksāt ļoti daudz, turklāt, ja nezināsi, ko darīt, var rasties arī bīstamas situācijas uz ceļa, tā apdraudot gan pašu autovadītāju, gan citus satiksmes dalībniekus.

Zaļais signāls

Zaļš informācijas ziņojuma indikators nenorāda uz spēkrata problēmām – tas norāda, ka spēkrats darbojas precīzi, piemēram, ieslēgta kruīza kontrole. Nozīme ir visām lampiņām – zaļās nodrošina, ka tiek izmantota maksimāla spēkrata veiktspēja.

 • Lukturi

Iedegoties zaļam apgaismojuma simbolam, spēkrats norāda, ka darbojas tuvie lukturi. Iedegoties nosvītrotam apgaismojuma simbolam, spēkrats norāda, ka ieslēgti priekšējie miglas lukturi un aizmugurējie miglas lukturi. Iedegoties apgaismojuma simbolam ar uzrakstu ”auto”, spēkrats norāda, ka sistēma automātiski ieslēgusi tālos lukturus. Iedegoties diviem apgaismojuma simboliem, spēkrats norāda, ka ieslēgti lukturi un gaismas atbilstoši situācijai.

Viens no problēmu cēloņiem ir lietus un gaismas sensors – pat tad, ja tiek izmantoti tādi palīgi kā kruīza kontrole vai ziemas režīms, daudziem spēkratiem stipra lietus gadījumā automātiski ieslēdzas priekšējie miglas lukturi, aizmugurējie miglas lukturi un gaismas. Turklāt, indikators, kas norāda, ka darbojas priekšējie miglas lukturi vai aizmugurējie miglas lukturi, var iedegties arī dzeltenā krāsā. Ja brīdinājumi par gaismām ar laiku neizdziest, izmanto atbilstošu instrumentu, lai pārbaudītu lietus un gaismas sensoru, kas atrodas zem vējstikla.

 • Pagrieziena signāli

Iedegoties divām pretēji novietotām bultiņām, spēkrats norāda, ka ieslēgti pagrieziena signāli – kreisais, labais vai abi. Pagrieziena signāli jālieto vienmēr, arī tad, kad ieslēgta kruīza kontrole. Šī lampiņa ļauj pārvietoties daudz drošāk – saprast, kad virzienrādītāji ir ieslēgti. Tas ir svarīgi, lai netiktu maldināti citi satiksmes dalībnieki un nenotiktu sadursme.

Dzeltenais signāls 

Daudz drošāk, protams, ieraugot jebkuru paneļa signālu, ir doties uz autoservisu, kur netrūkst prasmīgu roku un instrumentu, lai problēmas novērstu. Dzeltens informācijas ziņojuma indikators var liecināt par nelielām problēmām, kā piemēram beigusies atslēgas baterija. Tomēr – kādēļ gan riskēt? Drošība vienmēr ir pirmajā vietā!

 • Dzinējs

Viens no biežāk sastopamajiem dzeltenajiem signāliem ir ‘’Check Engine’’ jeb ‘’Pārbaudiet dzinēju’’. Ņemot vērā, ka šis signāls savienots ar vadības bloku un elektroniskajām sistēmām, ar šo brīdinājumu jokot nedrīkst.  Dzinēja lampiņa var mirgot vairāku iemeslu dēļ, ne visus no tiem iespējams novērst patstāvīgi. Dažos gadījumos ”Check Engine” gaismas sensors ir sarkanā, nevis dzeltenā krāsā, taču, atkarībā no krāsas, tā nozīme nemainās.

 • Degviela

Iedegoties degvielas sūkņa simbolam, spēkrats brīdina par to, ka drīzumā nepieciešama uzpilde. Šī lampiņa iedegas, kad tvertnē ir noteikts līmenis. Lai arī tā nav kļūda, un tas neradīs mehāniskus bojājumus, neviens nevēlas neplānoti apstāties tur, kur tuvumā nav uzpildes stacijas. Piemēram, kad ieslēgts ziemas režīms, degvielas patēriņš būs nedaudz augstāks, tomēr, ja tas kļuvis augstāks bez iemesla, iespējams, lampiņa ir brīdinājums, ka notikusi noplūde.

 • Riepas

Iedegoties izsaukuma zīmei, kas atrodas puslokā, spiediens vienā vai vairākās riepās ir pārāk zems. Nepietiekams spiediens riepās samazina spēkrata veiktspēju, un, ja protektori ir nodiluši, nebūs iespējams turpināt ceļu. Šādā gadījumā ar automašīnu vajadzētu doties uz tuvāko uzpildes staciju, kur iespējams bez maksas parūpēties par precīzu spiedienu auto riepās. Īpaši spiedienu vajadzētu uzmanīt ziemas riepām, jo ziemā mēdz būt bargi apstākļi, taču riepas ietekmē bremžu darbību, tādējādi var rasties vēl kāda kļūda.

 • Veiktspēja

Iedegoties automašīnas un līkloču ceļa simboliem, spēkrats brīdina par to, ka riepas zaudējušas saķeri. Visbiežāk tas notiek tad, kad intensīvi līst un/vai snieg. Šis indikators brīdina, ka drīzumā var zust kontrole pār spēkratu, tādēļ, ja ieslēgta kruīza kontrole, daudz drošāk ir to izslēgt. Brīdinājums, ka zaudēta saķere, var rasties arī kļūmes rezultātā.

 • Kvēlsveces

Kvēlsveču darbības indikators iebūvēts tikai tajos spēkratos, kas aprīkoti ar dīzeļmotoru. Iedegoties spirāles simbolam, visticamāk, traucētas kvēlsveču darbības sistēmas. Iespējams, nepamanīsi neko aizdomīgu, tomēr kvēlsveču darbības problēmas var izraisīt agrīnu un/vai novēlotu degvielas sadedzināšanu, kas rada rupju dzinēja skaņu un samazina spēkrata veiktspēju. Kad uz auto paneļa iedegas kvēlsveču darbības indikators, tas noteikti jāņem vērā.

Šķietami nekaitīgs simbols var radīt pamatīgas problēmas, tādēļ, ja dzeltenais informācijas ziņojuma indikators uz auto paneļa nenodziest tuvākās pusstundas laikā, neriskē un dodies uz autoservisu, lai pārbaudītu sistēmu un brīdinājums tiktu novērsts.

Sarkanais signāls

auto paneļa simboli
Kā jau minēts iepriekš, sarkans brīdinājuma simbols liecina par bīstamu situāciju, tādēļ turpināt piedalīties ceļu satiksmē nedrīkst. Visbiežāk sarkans paneļa indikators vēsta par motora, riepu vai stūres vadības problēmām. Ja auto paneļa lampiņa ir sarkanā krāsā, visdrošāk ir izsaukt evakuatoru, lai nogādātu spēkratu autoservisā, kur problēma tiks novērsta.

 • Temperatūra

Sarkans temperatūras stabiņš ir brīdinājums, ka dzinēja temperatūra ir pārsniegusi normas rādītājus. Kad iedegas šī lampiņa, nekavējoties pārbaudi dzesēšanas šķidruma līmeni, ventilatora darbību, radiatora vāciņu un apskati, vai nav notikusi dzesēšanas šķidruma noplūde.

 • Bremzes

Iedegoties izsaukuma zīmei, kas atrodas aplī, spēkrats brīdina par to, ka ieslēgta stāvbremze. Ja  lampiņa deg nepārtraukti, visticamāk, ir nodiluši bremžu kluči. Iespējams, stāvbremze nav atlaista līdz galam, tādēļ, iedegoties šim indikatoram, pārliecinies, vai tas ir izdarīts.

Kad iedegas ”ABS” lampiņa, spēkrats brīdina par to, ka radušās problēmas pret-bloķēšanas sistēmā. Visticamāk, ir zems bremžu šķidruma līmenis vai, tāpat kā izsaukuma zīmes gadījumā, ir nodiluši bremžu kluči. Šķidruma līmenis un bremžu kluči jāpārbauda regulāri, pretējā gadījumā lietus laikā un tad, kad ieslēgts ziemas režīms, šāda kļūda var parādīties regulāri.

 • Eļļa

Iedegoties eļļas kannai, radies eļļas spiediena zudums, kas nozīmē, ka eļļošanas efektivitāte ir zema vai tā pilnībā zudusi. Zems eļļas spiediens var radīt pamatīgus bojājumus spēkrata motoram, tādēļ simbolu nedrīkst ignorēt – nekavējoties jāpārbauda gan eļļas līmenis un spiediens. Pie reizes var pārliecināties, vai atbilstošs ir arī vējstikla šķidruma līmenis.

 • Akumulators

Iedegoties akumulatora simbolam, visticamāk, automašīnas uzlādes sistēmai trūkst strāvas vai uzlāde nenotiek pareizi. Parasti dzeltenais ziņojuma indikators norāda tieši uz akumulatora un/vai ģeneratora problēmām. Padoms – reizē ar akumulatoru vajadzētu aprūpēt atslēgas. Atslēgas baterija jānomaina tad, kad tiek lādēts akumulators.

 • Drošības josta

Iedegoties cilvēciņam ar jostu,  spēkrats brīdina par to, ka kāds no pasažieriem nav piesprādzējies. Šo lampiņas simbolu bieži papildina arī skaņas signāls.

 • Avārijas gaisma

Iedegoties diviem trijstūriem, spēkrats paziņo, ka ieslēgta avārijas gaisma. Daudzi uzskata, ka lietus un gaismas sensors, kas atrodas zem vējstikla, automātiski ieslēdz avārijas gaismu, taču tā nav – nepieciešamības gadījumā tā jāieslēdz manuāli.

 

Neignorē brīdinājumus!

neignorē brīdinājumus
Brīdinājuma lampiņas auto panelī ir paredzētas autovadītāju un pasažieru drošībai, tādēļ tās noteikti nevajadzētu ignorēt. Svarīgi regulāri sekot līdzi transporta līdzekļa tehniskajam stāvoklim un zināt, ko darīt, ja radusies problēma un kaut kas nedarbojas, Tāpat spēkratā vienmēr būtu jāglabā instrumentu komplekts un jānoformē atbilstoša auto apdrošināšana.

OCTA polise ir obligāta ikvienam motorizētam transporta līdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē. Autovadītāju ērtībām nopērkama arī OCTA internetā, turklāt, laika taupīšanas nolūkos, iespējama arī automātiskā rēķina apmaksa.

Papildu drošībai ieteicams noformēt arī KASKO polisi – tā nav obligāta, tomēr ļoti noderīga, jo sedz tos zaudējumus, kas nodarīti apdrošinātajam transportlīdzeklim, neatkarīgi no tā, kurš ir vainīgs pie radītajiem zaudējumiem.