Auto uzturēšana
Transportlīdzekļa nodokļi: Kas stājas spēkā 2021. gadā?

Transportlīdzekļa nodokļi: Kas stājas spēkā 2021. gadā?

Par spīti tam, ka ar katru gadu cilvēki Latvijā iegādājas jaunākus transportlīdzekļus, kopējā statistika it nemaz nav iepriecinoša. Kamēr Eiropā vidējais auto vecums ir seši līdz astoņi gadi, Latvijā tas ir teju divas reizes lielāks – 13 gadi. Šo statistiku veido vairāk nekā 700 000 Latvijas autoparkā esošo spēkratu.

Lai mudinātu iedzīvotājus izvēlēties jaunākus un kvalitatīvākus auto, kas arī ir videi draudzīgāki, 2021. gadā ir ieviestas vairākas izmaiņas likumdošanā. Par tām vairāk lasiet turpinājumā.

Kas ir Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis (TEN)?

Nodokli regulē šis likums . Saskaņā ar tā noteikumiem TEN maksāšana par katru kalendāro gadu attiecas uz tiem, kuru valdījumā, īpašumā vai turējumā Latvijas Republikā atrodas vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi, vai arī transportlīdzeklim, kam tiek aprēķināts nodoklis, izsniedz tranzīta numura zīmes.

Ar transportlīdzekli saistītie izdevumi nereti mēdz veidot apjomīgu personīgā budžeta daļu, jo ne tikai jāmaksā nodokļi, bet arī jāpērk degviela, jāveic remonts, jāiegādājas OCTA polise un jāsedz citas izmaksas. Tādēļ ir svarīgi sekot līdzi tam, kuri maksājumi attiecas tieši uz Tavu transportlīdzekli.

Kādas izmaiņas TEN stāsies spēkā ar 2021. gadu?

  • Tiem transportlīdzekļiem, kas 2021. gadā tiks reģistrēti pirmo reizi, TEN likmi noteiks, vadoties pēc Pasaulē saskaņotas vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūras (WLTP);
  • Motociklu TEN aprēķinās, vadoties pēc motora tilpuma, un nodokļa vidējais nodokļa pieaugums būs 5,4%;
  • Ar gāzes iekārtu aprīkotiem vieglajiem un kravas auto, kuru pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kuri pirmo reizi reģistrēti no 2009. gada, TEN likmes tiks samazināta par 10%;
  • Kravas auto, kuru pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kuri reģistrēti no 2012. gada, TEN aprēķinu veiks tāpat, kā vieglajiem spēkratiem. Transportlīdzekļa pilnā masa ir viens no kritērijiem, kuru ņem vērā arī, nosakot, cik personai būs jāmaksā par OCTA apdrošināšanu. Taču ir arī citi faktori, kas ietekmē OCTA polises cenu;
  • Kravas auto, kuru pilnā masa ir no 3,5 līdz 12 tonnām, TEN likmi aprēķinās, vadoties pēc motora izmešu līmeņa. Taču vienlaikus tiek paredzēts, ka kravas auto, kuru izmešu līmenis ir augstāks (EIRO 6), TEN likme tiks samazināta;
  • Kravas auto, kuru pilnā masa pārsniedz 12 tonnas un kuru motora izmešu līmenis ir (EIRO 0 – 5), kā arī autobusiem ar tādu pašu izmešu līmeni, TEN likmes tiks paaugstinātas;
  • Ja Latvijas satiksmē vēlēsies izmantot ārzemēs reģistrētu transportlīdzekli, TEN likme būs līdzvērtīga tāda paša tipa Latvijā reģistrētiem spēkratiem.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN) – kas tas ir?

Šo nodokli iekasē par katru uzņēmuma īpašumā esošo transportlīdzekli, un UVTN apjomu aprēķina, vadoties pēc spēkrata dzinēja tilpuma. Arī šo nodokli regulē “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums”.

Kādas izmaiņas UVTN aktuālas 2021. gadā?

  • Uzņēmumiem piederošo vieglo transportlīdzekļu UVTN likmes pieaugs par 7%, ņemot vērā izmaiņas, kas notikušas patēriņa cenu indeksā;
  • Transportlīdzekļiem ar motora tilpumu, kas lielāks par 3000 cm3, ir noteikta papildu UVTN likme – 82 eiro mēnesī.

Kā redzams, izmaiņas transportlīdzekļu nodokļos 2021. gadā veidotas, koncentrējoties uz to, lai mainītu sabiedrības uzvedību un veicinātu videi un sabiedrības veselībai draudzīgāku spēkratu izmantošanu. Proti, transportlīdzekļiem, kuriem ir augstāks izmešu daudzums, nāksies vairāk maksāt nodokļos, nekā līdz šim un otrādi – zaļāka domāšana atmaksāsies ilgtermiņā, jo samazināsies nodokļu apjoms.