Automašīnas iegāde
Automašīnas reģistrācija – Ko ir noderīgi zināt?

Automašīnas reģistrācija – Ko ir noderīgi zināt?

Jaunas automašīnas iegāde ir satraucošs un atbildīgs process, kur nozīme ir visdažādākajām niansēm. Tomēr, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem un pārvietošanās ar jauno auto sniegtu tikai pozitīvu pieredzi, automašīnas iegādes procesā svarīgi ne tikai pievērst uzmanību spēkrata tehniskajam stāvoklim, bet arī pareizi to reģistrēt. 

Ko noderīgi zināt pirms automašīnas reģistrācijas? 

Par to vairāk raksta turpinājumā.

Vai automašīnas reģistrāciju var veikt attālināti?

Auto reģistrācija pieejama jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem. Turklāt reģistrāciju var veikt jebkurā centrā, neatkarīgi no iepriekšējās transportlīdzekļa reģistrācijas vietas vai īpašnieka dzīvesvietas.

Auto īpašnieku ērtībām CSDD piedāvā iespēju automašīnas reģistrāciju veikt attālināti. Attālinātā auto reģistrācija notiek ar e-pakalpojumu vietnes e.csdd.lv starpniecību, izvēloties sadaļu ”Īpašuma tiesību maiņa”.

 

Automašīnas reģistrācija. Kas jāņem vērā?

Transportlīdzekli atļauts reģistrēt Latvijas Republikas pilsoņiem, kā arī ES dalībvalstu, Eiropas ekonomikas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem ir tiesības ieceļot un uzturēties Latvijā.

Jāņem vērā arī vecuma ierobežojumi:

 • Pilngadību sasniegušas personas var transportlīdzekļus reģistrēt īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā;
 • Personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, var īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrēt tādus transportlīdzekļus, ko atļauts vadīt attiecīgi no 14 vai 16 gadu vecuma, vai šāda transportlīdzekļa numurēto agregātu. Šajā gadījumā iesniegumu reģistrācijai paraksta aizbildnis un reģistrācijas apliecībā norāda datus par nepilngadīgās personas aizbildni;
 • Nepilngadīgas personas īpašumā vai valdījumā transportlīdzekli var reģistrēt tad, ja persona ir vienīgais transportlīdzekļa vai numurētā agregāta mantinieks. Šajā gadījumā transportlīdzekli vai numurēto agregātu reģistrē šīs personas īpašumā vai valdījumā un reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizbildni;
 • Personu, par kurām nodibināta aizgādība, īpašumā vai valdījumā var reģistrēt transportlīdzekļus, savukārt reģistrētos agregātus – īpašumā. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizgādni. Ja transportlīdzekli reģistrē rīcībnespējīgas personas īpašumā vai valdījumā, vai arī šādas personas īpašumā reģistrēts transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites, šīs darbības veikšanai rīcībnespējīgās personas aizgādnim jāuzrāda Bāriņtiesas atļauju. 
 • Juridiskām personām, kas reģistrētas kādā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem – īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus – īpašumā.

Transportlīdzekļa īpašnieks var reģistrēt transportlīdzekļa faktisko lietotāju. Tādā gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā tiek norādīts transportlīdzekļa turētājs.

Plašāku informāciju par transportlīdzekļu reģistrācijas procesu uzzināsiet CSDD interneta vietnē.

Transportlīdzekļa reģistrācijas process atkarīgs no tā, vai tas ir iepriekš reģistrēts Latvijā. Ja transportlīdzeklis ir ievests Latvijā un jāveic pirmreizēja reģistrācija, process būs atšķirīgs.

Latvijā reģistrētas automašīnas īpašnieku maiņa
 

Latvijā reģistrētas automašīnas īpašnieku maiņa

Ja vēlaties iegādāties Latvijā reģistrētu auto un tam jau ir valsts numura zīmes, jāveic sekojošas darbības:

Automašīnas noņemšana no uzskaites

Auto īpašniekam, kurš vēlas pārdot auto, vispirms jāveic tā noņemšana no uzskaites. To var veikt CSDD e sadaļā ”Noņemšana no uzskaites atsavināšanai LR”.

Atzīmes veikšana reģistrā

Kad auto no uzskaites noņemts, pircējam, izmantojot jau iepriekš pieminēto CSDD e – pakalpojumu vidi, veic atzīmi, ka viņš vēlas iegādāties konkrēto transportlīdzekli.

Apstiprinājums par īpašnieka maiņu

Piecu dienu laikā pēc atzīmes izdarīšanas, transportlīdzekļa pārdevējam jāapstiprina īpašnieku maiņa. Lai transportlīdzekļa pirkšanas – pārdošanas process noritētu pēc iespējas ātrāk, pircējam ieteicams informēt pārdevēju, ka atzīme ir veikta un ir nepieciešams apstiprinājums.

Auto reģistrācija CSDD

Pēc īpašnieka maiņas piecu dienu laikā pircējam transportlīdzeklis jāreģistrē CSDD e – pakalpojumu vietnē un jādodas uz CSDD klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu auto tehnisko pasi. Jāņem vērā, ka ir iespējams auto tehnisko pasi saņemt ar Latvijas Pasta starpniecību. Šis pakalpojums tiek nodrošināts par atsevišķu samaksu.

Automašīnas pārrakstīšana  ir salīdzinoši vienkāršs process, tomēr jāņem vērā, ka ir gadījumi, kad transportlīdzekļa maiņa ar e – CSDD starpniecību nav iespējama.

 • Auto ir izslēgts no reģistra vai norakstīts;
 • Reģistrācijas process uz laiku ir pārtraukts;
 • Transportlīdzeklis nodots tirdzniecībai;
 • Tas ir reģistrēts kopīpašumā vai valdījumā;
 • Automašīnai reģistrēts liegums;
 • Nav nomaksāti pārdevējam, pircējam vai transportlīdzeklim piemēroti sodi

Pirmreizēja auto reģistrācija

Pirmreizēja auto reģistrācija

Lai likumīgi piedalītos ceļu satiksmē ar tikko Latvijā ievestu auto, tas piecu dienu laikā jāreģistrē CSDD. Svarīgi, ka auto reģistrācija vajadzīga arī ārvalstu pilsoņiem, ja ar to paredzēts piedalīties ceļu satiksmē ilgāk par trīs mēnešiem.

Reģistrējot automašīnu, tiek izsniegtas divas numura zīmes, kā arī reģistrācijas apliecība.

Auto reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

Lai veiktu pirmreizēju transportlīdzekļa reģistrāciju, jārēķinās ar lielāku birokrātiju. Lai auto reģistrācija būtu veiksmīga, nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • Izziņa par to, ka veikta transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana;
 • Transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas apliecība, ja transportlīdzeklis iepriekš reģistrēts citā valstī vai, ja auto iepriekš nav reģistrēts, transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa izcelsmi un pārdošanu;
 • Ārvalstī izdots dokuments, kas apliecina īpašuma tiesības. Gadījumā, ja transportlīdzeklis iegādāts tirdzniecības uzņēmumā Latvijā vai tas atvasināts Latvijā un tiek izsniegts zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecināts līgums;
 • Personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti;
 • Gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiska persona, jāiesniedz juridiskās personas statusu apliecinoša dokumenta kopija

Tāpat jāņem vērā – ja transportlīdzeklis tiek iegādāts ārpus ES, būs jāveic arī atmuitošanas process. Plašāku informāciju par transportlīdzekļu iegādi ārpus ES, nosacījumiem un dažādiem izņēmumiem, atradīsiet CSDD mājas lapā.

Lai ar no jauna reģistrēto automašīnu drīkstētu piedalīties ceļu satiksmē, nepieciešama OCTA polise un tehniskā pase. Svarīgi, ka OCTA polisi iespējams iegādāties vēl pirms auto tehniskās pases saņemšanas. Salīdzināt OCTA polises cenas ātri un ērti palīdzēs mūsu OCTA kalkulators.