Auto apdrošināšana
Vai OCTA polisi var iegādāties uz vienu dienu?

Vai OCTA polisi var iegādāties uz vienu dienu?

Kas ir OCTA?

 

kas ir octa

 

Piedaloties ceļu satiksmē, īpaši jādomā par drošības prasībām – tostarp atbilstošu apdrošināšanu. OCTA polise ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana – tā nepieciešama ikvienam motorizētam transporta līdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē. 

 

Jāņem vērā, ka, iegādājoties OCTA polisi, persona apdrošina nevis konkrēto transportlīdzekli, bet savu kā īpašnieka atbildību pret radītajiem zaudējumiem, kas ceļu satiksmes negadījumā ar šo transporta līdzekli nodarīti citām personām vai to mantai. 

 

Kādi zaudējumi netiek segti?

Ir arī svarīgi saprast, kas šajā gadījumā netiek apdrošināts. 

Ja ceļu satiksmes negadījums noticis Latvijā, netiek atlīdzināti:

 

 • Tie zaudējumi, ko ar savu transportlīdzekli esi radījis sev vai savai mantai (šajā gadījumā noderīga KASKO polise);
 • Nenoskaidrota transporta līdzekļa radīti zaudējumi – izņēmums ir gadījumi, kad cietusi persona;
 • Mantai nodarītie zaudējumi, ja tie nav radušies tieši ceļu satiksmes negadījuma brīdī;
 • Zaudējumi, kas radušies treniņbraucienu, sacensību laikā

 

Izmaksāto atlīdzību limits 

Ir noteikts atlīdzību limits, kas tiek izmaksāts vienā apdrošināšanas gadījumā.

 

Maksimālais zaudējumu apmērs, ko vainīgā transportlīdzekļa vadītāja vietā sedz apdrošinātājs, ir:

 • 5 210 000 eiro par personai nodarītiem zaudējumiem – neatkarīgi no cietušo personu skaita;
 • 1 050 000 eiro par mantai nodarītiem zaudējumiem – neatkarīgi no trešo personu skaita

 

Jāatceras arī pieteikuma iesniegšanas termiņš – ja ceļu satiksmes negadījuma noticis Latvijā, tad pieteikumu par mantai radītiem zaudējumiem var iesniegt viena gada laikā, savukārt par personai nodarītiem zaudējumiem – trīs gadu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža. 

Savukārt, ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus valsts robežām, pieteikšanās atlīdzībai, kā arī tās izmaksas kārtība atkarīga no konkrētās valsts likumdošanas. 

 

Kas ieteikmē OCTA polises cenu? 

Tas, cik izmaksās OCTA polise, atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, 

transportlīdzekļa veids, pilna masa, izmantošanas mērķis, transportlīdzekļa reģistrācijas vieta, īpašnieka juridiskais statuss, īpašnieka Bonus – Malus klase,  autovadītāja stāžs

 

Polises termiņa izvēle

Būtisks aspekts ir arī polises darbības termiņš – parasti nopirkt OCTA polisi izdevīgāk  uz garāku laika posmu. Tomēr tas ne vienmēr ir nepieciešams. 

 

Iedomājies situāciju – Tu plāno savu automašīnu nogādāt servisā uz pamatīgu remontu, un turpmākos mēnešus tā, visticamāk, netiks lietota. Diemžēl aizbraukšanu līdz servisam apgrūtina fakts, ka transportlīdzeklim beidzies OCTA polises derīguma termiņš. 

Tā kā bez OCTA polises satiksmē piedalīties nedrīkst, jāmeklē alternatīvas, kā situāciju atrisināt. Turpinājumā aplūkosim, kāds ir risinājums šādā situācijā.

 

Ko darīt, ja OCTA polise nepieciešama uz vienu dienu?

 

vienas dienas polise

 

Pirmkārt, būtu jāsāk ar atbildi uz jautājumu, vai OCTA polisi var nopirkt uz vienu dienu. Nē, tas nav iespējams. 

Kā zināms, OCTA apdrošināšanas polisi var iegādāties uz sekojošiem termiņiem – 3, 6, 9 un 12 mēnešiem. Konkrēto periodu norāda, noformējot pieteikumu polisei. 

Tas nozīmē, ka, rodoties nepieciešamībai pēc OCTA polises uz neilgu laika posmu, piemēram, uz vienu dienu, nāksies izvēlēties īsāko pieejamo termiņu, proti, trīs mēnešus. 

 

Kā izbeigt polises līgumu pirms termiņa?

Katram atbildīgam autovadītājam der zināt, ka ir veidi, kā atgūt iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu. 

 

Ir iespējams iesniegt apdrošinātājam pieteikumu OCTA polises līguma izbeigšanai pirms termiņa, pievienojot pamatojumu, kas atbilst vienam no šiem punktiem:

 • Transportlīdzeklis ir ticis atsavināts;
 • Transportlīdzeklis nav lietotāja, glabātāja vai īpašnieka valdījumā trešās personas pretlikumīgas darbības dēļ, kā arī par to ir informētas attiecīgās tiesībsargājošās iestādes, vadoties pēc normatīvajos aktos minētās kārtības;
 • Apdrošināšanas līgumā esošā informācija ir kļūdaina;
 • Juridiskajai personai tiek mainīts nosaukums, vai arī tā tiek likvidēta; 
 • Ja transportlīdzeklis turpmāk nepiedalīsies ceļu satiksmē, tā īpašniekam ir jāiesniedz apdrošinātājam rakstisks pieteikums, kurā lūgts izbeigt OCTA līgumu pirms termiņa

 

Tātad, ja ir pietiekami pamatots iemesls, pastāv iespēja no apdrošinātāja atgūt daļu par OCTA polisi samaksātās summas

 

Vai vienas dienas atļauja var noderēt OCTA aizvietošanai?

Pastāv iespēja noformēt vienas dienas atļauju dalībai ceļu satiksmē. Tomēr jāņem vērā, ka vienas dienas atļauja nespēj aizvietot OCTA apdrošināšanas iegādi. 

Tas nozīmē, ka vienas dienas atļaujas saņemšanas brīdī transportlīdzeklim ir jābūt derīgai OCTA polisei. Tātad – tik un tā pirms tam vajadzēs nopirkt OCTA – kaut vai uz īsāko iespējamo termiņu.

 

Kad piešķir vienas dienas atļauju?

Šī vienas dienas atļauja nepieciešama gadījumos, kad transportlīdzeklis jānogādā līdz tehniskās apskates stacijai (arī, ja to pārved ar citu automašīnu), bet ir beidzies tās tehniskās apskates derīguma termiņš vai pagaidu atļaujas termiņš. Šo atļauju par 3,56 eiro var noformēt CSDD mājaslapā vai jebkurā CSDD filiālē. Atļauja tiek saglabāta datubāzē, tādēļ tā nav jāprintē.

Vienas dienas atļauju piešķir tikai transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Latvijā, un tai var pietiekties līdz divām reizēm gada laikā. Šis dokuments ir derīgs tikai tajā dienā, kad nopirkts, un tā darbība beidzas plkst.21.00. Jāņem arī vērā, ka  ar transportlīdzekli, kam piešķirta šī atļauja, nedrīkst pārvadāt kravu vai pasažierus, kā arī veikt citu šoferu apmācību.

 

Kā zināt, cik OCTA maksā manam transportlīdzeklim?

 

izmaksas

 

Mūsdienās OCTA polisi visvienkāršāk ir iegādāties kādā no 30 Octamātiem visā Latvijā, kā arī internetā, ienākot mājaslapā Octas.lv. 

Ņemot vērā, ka noformēt OCTA polises piedāvā vairākas apdrošināšanas kompānijas, ir svarīgi salīdzināt vairākas iespējas, lai atrastu sev piemērotāko un izdevīgāko risinājumu. 

 

Ar šo uzdevumu vienkāršāk palīdzēs tikt galā OCTAS kalkulators, kurā jāievada nepieciešamā informācija:

 • Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;
 • Tehniskās pases numurs;
 • Termiņš, uz kādu vēlies iegādāties apdrošināšanu – 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem.

 

Pēc tam, kad šie dati ievadīti, nākamajā solī redzēsi OCTA polises cenu piedāvājumus Tavam transportlīdzeklim, no kuriem varēsi izvēlēties izdevīgāko. 

Kad tas izdarīts, veic apmaksu sev ērtā veidā – izmanto internetbanku, bankas karti vai ātros norēķinus, kurus piedāvā SEB, Swedbank un Luminor bankas. 

 

Kā iegādāties OCTA polisi?

OCTA polisi mūsu mājaslapā vari iegādāties jebkurā diennakts laikā, turklāt, ja apmaksai izmantosi bankas karti vai ātros norēķinus, OCTA polise Tavā rīcībā būs jau divu minūšu laikā. 

Atceries, ka, braucot Latvijas teritorijā, OCTA polisi drukātā formā līdzi vest nav nepieciešams, savukārt, dodoties uz ārvalstīm, vajadzētu paņemt līdzi printēto versiju.

 

Iegādāties OCTA polisi uz vienu dienu vai citu īsu termiņu nav iespējams – bet, ņemot vērā, ka OCTA polise ir obligāta visiem motorizētiem transporta līdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē, nāksies iegādāties polisi vismaz uz trīs mēnešiem. 

 

Šajā gadījumā vēl jo svarīgāk ir atrast izdevīgāko risinājumu.